Loading...

Workshops

  • Workshop wijzigingen NEN-normen BMI/OAI

    Wat is de laatste stand van zaken? Waarschijnlijk worden per 1 januari 2019 de nieuwe CCV-schema’s gepubliceerd, en start de overgangstermijn van drie maanden. In 2 lesdagen brengen we je volledig op de hoogte van de wijzigingen.

  • Workshop norm functiebehoud voor IDB en beheerder

    De nieuwe CCV-schema’s zijn gepubliceerd en alle nieuwe normen voor brand, ontruiming en functiebehoud zijn van kracht en dus ook de aangepaste formulieren en werkwijzen. Het nieuwe schema heeft grote voordelen voor u. Maar, de bijbehorende normtechnische veranderingen zijn legio.

  • Workshop NPR functiebehoud inbedrijfstellers & PDB

    De nieuwe CCV-schema’s zijn gepubliceerd en alle nieuwe normen voor brand, ontruiming en functiebehoud zijn van kracht en dus ook de aangepaste formulieren en werkwijzen. Het nieuwe schema heeft grote voordelen voor u. Maar, de bijbehorende normtechnische veranderingen zijn legio.