Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
White paper borging van brandbeveiliging

White paper borging van brandbeveiliging

Hoe belangrijk het gebruik van het Uitgangspuntendocument (UPD) is, wordt in de white paper "borging van brandbeveiliging" (oktober 2018) van de Branchvereniging voor Brandveiligheidsinpecties beschreven. Op pagina 9 van dit document staat letterlijk:

Het resultaat van de risico-inventarisatie leidt tot keuzes die vertaald worden naar BIO- maatregelen. Het is van belang om deze keuzes en de te treffen BIO-maatregelen vast te leggen in een Uitgangspuntendocument (UPD), zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt hoe de brandbeveiliging is opgebouwd.

Het UPD omschrijft welke puzzelstukjes in de doos ‘brandbeveiliging’ horen te zitten. De specificaties omschrijven de vorm die de verschillende stukjes hebben om de puzzel te kunnen maken.

Voor het beheren van de brandbeveiliging is het UPD dus onmisbaar.

Download white paper borging van brandbeveiliging

Het belang wordt in de onderstaande video van het CCV ook aangekaart:

De brandweer beoordeelt namens het bevoegd gezag uitgangspuntendocumenten (UPD) voor de brandbeveiliging. Pieter Kruithof (beleidsadviseur Risicobeheersing Veiligheidsregio Haaglanden) vertelt dat we in Nederland veel experts hebben voor het opstellen van een uitgangspuntendocument brandbeveiliging. Echter: in de praktijk blijkt dat de onderlinge samenhang van de maatregelen in de uitgangspuntendocumenten soms ontbreekt. Er is behoefte aan goede uitgangspuntendocumenten. Pieter Kruithof: “Daarom hebben wij, met verschillende partners, bij het CCV samengewerkt aan het opstellen van een keurmerk UPD.”

Opleiding UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

Na afloop van de opleiding UPD-PvE Opsteller BMI/OAI bent u in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een UPD op te stellen voor een gebouw, rekening houdend met de (bestaande) interne en externe hulpverleningsorganisatie. Tevens bent u in staat het UPD uit te werken naar de noodzakelijke PvE’s voor zowel een brandmeldinstallatie als voor een ontruimingsalarminstallatie.

Bron: VIVB & Brandweer over belang UPD