Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

 • Download voorbeeld ontruimingsplan

  Download hier gratis ons voorbeeld ontruimingsplan

 • Mini veiligheidscan

  Slaap rustig en vraag de gratis mini veiligheidsscan aan

 • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
Wat is een ontruimingsplan?

Wat is een ontruimingsplan?

Als verantwoordelijke voor een pand is het belangrijk om - in geval van calamiteiten - een ontruimingsplan gereed te hebben. Hierin leg je vast hoe mensen op een gestructureerde manier het pand kunnen verlaten. Als je dat niet hebt, loop je het risico dat er bij het uitbreken van brand of waterschade paniek ontstaat en mensen als kuddedieren achter elkaar aan gaan lopen. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

Je bent ook voor de wet verplicht om hierin als verantwoordelijke je zorgplicht te nemen en te zorgen voor een veilig pand, wij helpen je daar graag bij!

Is een ontruimingsplan verplicht?

Elk gebouw heeft één of meer gebruiksfuncties. Op basis van het Bouwbesluit* kan vastgesteld worden of er een brandmeldinstallatie moet zijn. Moet er een brandmeldinstallatie zijn, dan bent je ook verplicht een ontruimingsalarminstallatie te hebben. En daar hoort dan ook een ontruimingsplan bij. Maar ook in het kader van de zorgplicht als gebruiker van een gebouw of in het kader van de Arbowetgeving kan het noodzakelijk zijn een ontruimingsplan op te stellen.

Op het moment dat je hier niet aan voldoet terwijl het wel moest, kunnen in geval van een calamiteit door Justitie, de Inspectiedienst (voorheen Arbeidsinspectie) of de verzekeraar lastige vragen worden gesteld.

* Bouwbesluit artikel 6.20 (inclusief Bijlage I) – brandmeldinstallatie; artikel 6.23 (inclusief tabel 6.22 - ontruimingsalarminstallatie)

Als je een goed ontruimingsplan hebt:

 • voorkom je slachtoffers;
 • voorkom je reputatieschade;
 • voorkom je extra schade door vertraging.

Wat is het verschil tussen een ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan?

Veel mensen denken dat een ontruimingsplan hetzelfde is als een bedrijfsnoodplan, maar dat is niet het geval. Een ontruimingsplan is slechts de start van een bedrijfsnoodplan en gaat alleen over evacuatie. Hierin beschrijf je dus hoe mensen op gestructureerde wijze het pand kunnen verlaten in het geval van calamiteiten. Een bedrijfsnoodplan is veel uitgebreider en omvat ook informatie over hoe je omgaat met bijvoorbeeld milieu-incidenten en ongevallen.

Wat is er nog meer nodig om een ontruiming succesvol te laten verlopen?

 • De opzet van het ontruimingsplan moet bij alle medewerkers bekend zijn;
 • Iedereen dient - in geval van calamiteit - op juiste en ordelijke wijze het gebouw te verlaten;
 • Goede communicatie en samenwerking tussen bedrijfshulpverleners en overige medewerkers zodat het gebouw op de juiste wijze wordt ontruimd;
 • Minimaal een keer per jaar wordt het ontruimingsplan beoefend en in de praktijk getoetst. Daar waar nodig kan aan de hand van deze praktijkervaring het plan worden bijgesteld.

Wanneer kies je voor BVO?

Elke onderneming kan snel en effectief een ontruimingsplan opstellen. De norm van het nationale normalisatie instituut (NEN8112) geeft hiervoor aanwijzingen. Uit ervaring blijkt echter dat er bij grotere ondernemingen vaak kennis mist over verschillende scenario’s die meegenomen dienen te worden. BVO kan dit altijd controleren en kijken of het plan compleet is.

Aangezien geen pand gelijk is, is een goed ontruimingsplan altijd maatwerk en daarom komt BVO het pand altijd inspecteren. Het plan ontstaat uit een goede samenwerking waarin de vragen van BVO kunnen worden beantwoord door iemand uit de organisatie. Ook de oefeningen die in het ontruimingsplan komen te staan kunnen samen worden uitgewerkt. BVO denkt met je mee.

Wil je meer weten over het opstellen van een ontruimingsplan en hoe BVO je hierbij kan helpen? Download dan alvast het voorbeeld van het ontruimingsplan en neem contact met ons op!

Bekijk ook onze Klantcase: Opstellen ontruimingsplan zorginstelling.

Download voorbeeld ontruimingsplanGratis mini veiligheidsscan