Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Waarom is brandveiligheid van gebouwen nu zo actueel?

Er is een toename van het aantal bedrijfsbranden en de cijfers liegen er niet om; 1 op de 40 bedrijven heeft te maken gehad met een brand. Ook hier is door individualisering de verharding van de maatschappij merkbaar. Onvrede bij bedrijven en gemeentes wordt afgerekend met een toename in het aantal brandstichtingen.

Een andere oorzaak is de hoge werkdruk. Er is misschien wel geld maar geen tijd en geen medewerkers voor de brandpreventie en daardoor gaat er veel fout, met alle gevolgen van dien.

Daarnaast richt de brandweer zich op het beheersen van een brand binnen een compartiment of gebouw. Dus geen binnen aanval. Het compartiment of gebouw is daarna dan ook ‘total loss’.

Gevolgen

Brandbeveiliging van gebouwen blijkt meer dan ooit een actueel onderwerp zeker vanwege de gevolgen;

  1. Slachtoffers: statistisch gezien zijn er 2 keer zoveel doden door een brand dan door een bedrijfsongeval. Als werkgever heeft u een zorgplicht naar uw medewerkers om hun veiligheid te borgen.
  2. Gevolgschade: 30% van de bedrijven die te maken heeft gehad met een brand is binnen 3 jaar failliet. Wanneer uw pand volledig verwoest is, kunt u uw bedrijfsvoering niet zomaar opnieuw opstarten en zullen uw klanten naar de concurrent gaan. Wanneer uw pand wel brandveilig is, kan veel schade beperkt worden zodat u zo snel mogelijk weer met de normale business van start kunt gaan.

Treffen van maatregelen

Brandveiligheid is dus de mate waarin het gevaar voor het ontstaan, het groeien en de schadelijke gevolgen van een brand worden voorkomen, dan wel beperkt. Dit gebeurt door het treffen van;

  • Bouwkundige maatregelen
  • Installatie technische maatregelen
  • Organisatorische maatregelen

Gerrit Hagen is hoofddocent op de cursus ‘Brandveiligheid van Gebouwen’. Gerrit neemt u mee in het treffen van bovengenoemde maatregelen en leert u aan welke wetten, regels en voorschriften uw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid.

In de opleiding ‘Veiligheid van Gebouwen’ leert u op het gebied van brandveiligheid op de juiste manier te handelen zonder zelf expert te zijn. Daarnaast komen andere gebouw gebonden risico’s aan bod zoals; asbest, constructierisico’s en legionella. U leert op een praktische wijze om de veiligheid van uw gebouw in kaart te brengen en de risico’s te beheersen.

In de opleiding ‘Fire Safety Manager’ leert u bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen nemen om brand te voorkomen dan wel de schade te beperken.