Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Vooropleidingen cursus UPD-PvE Opsteller

17-07-2019

Hierbij een vraag over de vooropleidingen van de cursus UPD-PvE Opsteller. Ik heb de meeste diploma’s wel, waaronder brandmeester preventie uit uiteraard PDO en PDB. In hoeverre biedt onderstaande cursus nog aanvulling van mijn kennis? Is jullie cursus de vervanger van de voormalige brandmeester preventie?

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Het vergt enige toelichting. Brandmeester preventie was ooit (onder de ‘Regeling brandmeldinstallaties’) gekoppeld aan de ‘Erkende PvE opsteller’. Die persoon was dan bedoeld om als scheidsrechter op te treden indien er meer dan een eisende partij was.

De nieuwe certificatieschema’s kennen het fenomeen Erkende PvE opsteller niet meer. Daartegenover staat dat de Inspectie-instellingen een witboek hebben geschreven waarin feitelijk wordt geconstateerd dat de kwaliteit van de PvE’s zeer te wensen overlaat en een brand zoals bij ‘Rivierduinen’ eigenlijk heel gewoon is.Dit sluit dan weer mooi aan bij een certificatieschema dat vorig jaar mei is gepubliceerd over de ‘UPD opsteller’. Dit schema is feitelijk bedoeld om adviesbureaus te adviseren die UPD’s maken. Wij hebben toen bedacht dat dit voor de Branddetectiebedrijven een welkome aanvulling was binnen hun activiteiten om te laten zien dat ze het hele traject vanaf ‘nadenken over’ tot opleveren en onderhouden van een installatie BMI + OAI.

Dit is mede ingegeven door de bijzondere bepaling in het schema dat het UPD en de bijbehorende ‘Specificaties brandbeveiliging’ in een diploma kunnen/mogen worden gegeven. Dit betekent dat de cursus dus wel een beetje van het Bouwbesluit behandelt, maar zich feitelijk richt op de organisatorische en bouwkundige aspecten die een relatie hebben met de BMI/OAI.

De antwoorden op de vragen zijn dus: ja en ja.