Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Volledige bewaking NEN 2535:2010 art 10.2.2 lid a. voorruimten van toilet

01-02-2018

Hierbij een vraag over de volledige bewaking NEN 2535:2010 art 10.2.2 lid a. voorruimten van toilet. Moet deze worden bewaakt als de toiletruimte tot het plafond dicht is. Volgens inspecteur BMI wel (restpunt in rapport).

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

In de NEN 2535 worden onder paragraaf 10.2.2 de uitzonderingen gedefinieerd voor de volledige bewaking. Onder a) staat de sanitaire ruimte uitgewerkt. In dit deel van de norm wordt gebruik gemaakt van de dubbele ontkenning en dat is soms lastig. Dus: in de sanitaire ruimte inclusief de open voorruimte niet, maar in de afgesloten voorruimte dus weer wel, behalve indien het een gemeenschappelijke kleedruimte is. Ingewikkeld maar de inspecteur heeft dus gelijk.