Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Verwarring over tekst bouwbesluit en onderhoud aan de BMI en OAI installaties

14-02-2018

In het Bouwbesluit staat in artikel 6.20 (lid 7 en 8) en 6.23 (lid 3 en 5) aan gegeven dat er onderhoud en beheer moet worden gepleegd aan de BMI en de OAI. Die teksten zijn verwarrend, blijkbaar hoef je geen onderhoud te plegen aan installaties die een inspectiecertificaat hebben.

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

De genoemde artikelen kunnen inderdaad mogelijk voor verwarring zorgen. Er staat:

Voor de BMI staat in artikel 6.20:

  • Lid 7.: Het onderhoud van een bij of krachtens de wet voorgeschreven bestaande brandmeldinstallatie waarvoor geen certificaat als bedoeld in het zesde lid is vereist, voldoet aan NEN 2654-1.
  • Lid 8.: Het beheer en de controle van een bij of krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie voldoet aan NEN 2654-1.

Voor de OAI staat er in artikel 6.23:

  • Lid 3.: Het beheer en de controle van een ontrui­mingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid voldoen aan NEN 2654-2.
  • Lid 5.: Het onderhoud van een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in het eerste lid, die behoort bij een brand­meldinstallatie waarop artikel 6.20, zevende lid, van toepassing is, voldoet aan NEN 2654-2.

Het is hierbij duidelijk dat lid 5 van de OAI hoort bij lid 7 van de BMI en logischerwijze lid 3 van de OAI bij lid 8 van de BMI.

Het belang van de lid 7 van de BMI en lid 5 van de OAI is dat het onderhoud in twee soorten wordt verdeeld:

  • Indien er geen inspectiecertificatie-plicht is, volgens bijlage 1 van Bouwbesluit, dan moet het onderhoud voldoen aan de NEN 2654-1:2015 voor zover aangewezen door de Minister, in de Regeling Bouwbesluit;
  • Indien er inspectiecertificatie-plicht is volgens bijlage 1 van het Bouwbesluit dan hoeft het onderhoud aan de BMI en de OAI alleen te voldoen aan het algemene criterium ‘adequaat’.

Dat laatste betekent dat voor de inspectiecertificaat installaties de inspecteur als het ware (via het onderhoudsplan) kan vastleggen wat het onderhoud moet zijn en dit kan afdwingen bij de certificatie. Voor de overige installaties dwingt de Minister het onderhoud dus af in deze artikelen van het Bouwbesluit, door te definiëren dat de algemene omschrijving ‘adequaat’ betekent dat er onderhoud moet worden gepleegd volgens de NEN 2654-serie.

Het belang van lid 8 van de BMI en lid 3 van de OAI is dat voor alle installaties het beheer en de controle een verplicht nummer is en er dus - indirect - een wettelijke plicht is tot het hebben van een beheerder zodat zijn taken kunnen worden uitgevoerd!