Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

 • Brochure Heeft u een vraag?
 • Aanmelden nieuwsbrief Subsidie mogelijkheden Cursuskalender
Veiligheid van gebouwen

Veiligheid van gebouwen

De opleiding Veiligheid van Gebouwen wordt gegeven in samenwerking met Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. De opleiding Veiligheid van Gebouwen is speciaal ontwikkeld voor onder andere Gebouwbeheerders / property managers, Technisch gebouw beheerders, Vastgoedbeheerders, Facility managers, Medewerkers risicobeheersing, (Brand)preventiemedewerke­rs, Controleurs, adviseurs en (bouw)inspecteurs, Veiligheidsfunctionarissen en beleidsmakers, Medewerker of manager beheer, huisvesting en services en iedereen die bouwkundig verantwoordelijk is binnen uw organisatie.

De opleiding Veiligheid van Gebouwen is opgebouwd uit zes verschillende modules.

 • organisatorisch
 • bouwkundige risico’s
 • installatietechnische risico’s
 • business continuity management
 • risicobeheersing en incidenten management bij TU/e

Leerdoelen Opleiding Veiligheid van Gebouwen

U gaat naar huis met:

 • de laatste update van de actuele wet- en regelgeving ophet gebied van gebouwbeheer;
 • tools en handvatten om risico’s te beheersen binnen uw gebouw;
 • praktische tips om de veiligheid van uw medewerkers, klanten,bezoekers en leveranciers te borgen;
 • verschillende praktijkcases van docenten uit het werkveld om van elkaar te leren;
 • actuele casuïstiek zodat u direct in uw eigen praktijk aande slag kunt;
 • een certificaat van deelname

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

In deze opleiding kun je rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden. Het lesaanbod is hierdoor nog meer gepersonaliseerd en afgestemd op jouw eigen praktijk. Je krijgt een eigen online leeromgeving waar je lesmateriaal en informatie kunt vinden. Je kunt de online leeromgeving ook als netwerk-instrument inzetten voor interactie met de andere deelnemers en docenten.

Deze opleiding wordt verzorgt in samenwerking met SBO.