Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Veilig werken campagne

22-02-2011

Tijdens de Bouwbeurs begin februari in Utrecht werd een nieuw campagne gericht op valgevaar gelanceerd. Het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) en de organisatie Consument en Veiligheid (HBA) wil zo meer nadruk leggen op het belang van veiligheidvoorschriften en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Deze gaan hand in hand om veilig werken te bevorderen, maar communicatie is en blijft belangrijk. De campagne wordt ondersteund door elf brancheorganisaties die zijn aangesloten bij het Platform Preventie Valgevaar van het HBA en de sociale partners. De campagne ‘Ik ben de Sjaak niet’, ontwikkeld door Consument en Veiligheid, maakt deel uit van het Actieplan Arbeidsveiligheid van het ministerie van SZW. De deelnemers aan het Platform Preventie Valgevaar ondersteunen dit initiatief.

Lastig

Vaak zijn ongevallen het gevolg van ingeslopen routines, haast en onderschatting van het risico. Uit onderzoek van Consument en Veiligheid blijkt dat ondernemers in de bouw het vaak lastig vinden om op de werkvloer te praten over veilig werken. Hoe moet ik mijn mensen aanspreken? Hoe kan ik ze beter laten nadenken over hun eigen gedrag zonder te worden weggezet als een zeurpiet? Hoe zorg ik dat ik zelf altijd het goede voorbeeld geef?’, dat zijn zo de vragen waar ondernemers mee rondlopen.

De gedragsinterventie ‘Ik ben de Sjaak niet’ helpt om veiligheidsmaatregelen en veilig gedrag makkelijker bespreekbaar te maken. En dat geldt zowel voor medewerkers als opdrachtgevers en collega-aannemers. Meer informatie is op de website ‘Ik ben de Sjaak niet’ te vinden.

Arbocatalogus

De meeste branches in gebouwonderhoud hebben een arbocatalogus opgesteld. De Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) heeft voor de dakbedekkingbranche informatie over veiligheid en gezondheid op platte daken gebundeld.

Heeft u hulp nodig bij het samenstellen van een arbocatalogus dan kunt u informatie hierover vinden op www.nenarboregisseur.nl.

Bron: www.nen.nl