Loading...
 • Houd me op hoogte Heeft u een vraag?
 • MBO
 • Herkansings-regeling

  Twijfel je over deze opleiding? Bekijk onze

 • Aanmelden nieuwsbrief Subsidie mogelijkheden Cursuskalender
UPD-SB Opsteller BMI & OAI

UPD-SB Opsteller BMI & OAI

De overheid verwacht dat een gebouw voldoet aan eisen van brandveiligheid. Daarom schrijft het Bouwbesluit voor dat bepaalde gebouwen een brandmeld-ontruimingsalarminstallatie (BMI/OAI) moeten hebben. Dat gebeurt in het kader van brandveilig gebruik. Van een adviesbureau, een erkend branddetectiebedrijf als ook een inspectie-instelling wordt verwacht dat zij bij de klant het brandveilig gebruik mogelijk maken.

De realiteit

De praktijk leert ons dat bij het maken van een BMI&OAI niet altijd rekening wordt gehouden met de bouwkundige en organisatorische situatie. In het programma van eisen (PvE) ontbreekt die informatie of is onvolledig. Dit komt meestal aan het licht wanneer er voor de klant een “Inspectiecertificaat” moet worden afgegeven. Daaruit wordt nog te vaak geconcludeerd dat de brandveiligheid niet doeltreffend is. Uit een onderzoek concluderen de inspectie-instellingen dat:

 • De installatie na levering onder certificaat, in 79% van de gevallen van de inspecties niet doeltreffend is;
 • In 48% van de inspecties, ondanks onderhoud onder certificaat, de installatie niet doeltreffend is.

Bij deze conclusies wordt vervolgens aangegeven dat dit vaak voortkomt uit gebrek aan informatie over genomen beslissingen. Vanzelfsprekend brengt dat ook nog ongewenste kosten met zich mee.

UPD: de oplossing!

Als oplossing wordt aangegeven: “Het is van belang om de keuzes en de te treffen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen vast te leggen in een ‘uitgangspuntendocument (UPD)”.

Het CCV heeft een specifiek certificatieschema uitgebracht voor het opstellen van een UPD. In het bijbehorende modelrapport worden ook de Specificaties Brandbeveiliging (SB) uitgewerkt. Op basis daarvan kan een adviesbureau of erkend branddetectiebedrijf een PvE opstellen (zie onderstaande figuur).

upd-sb-opsteller-bmi-oai
Relatie tussen de activiteiten om onder certificaat de brandbeveiliging van een object te realiseren

Uw voordeel

Adviesbureaus en gecertificeerde branddetectie-/ ontruimingsalarmbedrijven kunnen hiermee hun voordeel doen. Omdat het schrijven van het PvE buiten de huidige certificatieschema’s valt, kunnen ze met het opleiden van een of meerdere UPD’ers, het hele proces onder certificaat uitvoeren en brandvelig gebruik mogelijk maken! Voor inspectie-instellingen betekent dit dat de inspecteurs UPD’s beter kunnen lezen en het brandveilig gebruik breder kunnen beoordelen. U bezit kortom alle puzzelstukjes.

Onze opleiding

BVO heeft in samenwerking met OCB de opleiding ‘UPD-SB Opsteller BMI/OAI’ ontwikkeld om hier op een goede manier invulling aan te geven.

Deze 8-daagse opleiding is verdeeld in 6 modules:

 • het verschijnsel brand (2 dagen);
 • bouwtechnische brandveiligheid (2 dagen);
 • organisatie van de hulpverlening (2 dagen);
 • installatietechnische brandbeveiliging (1 dag);
 • brandrisico-analyse & opstellen UPD en SB (1 dag).

Verworven competenties

Onze opleiding stelt de deelnemers in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een UPD en de bijbehorende SB’s op te stellen te interpreteren. Bovendien leert men een grondig advies te geven voor de noodzakelijke bouwkundige en organisatorische aspecten in relatie met de BMI/OAI.

Examen

Deze opleiding bestaat uit 6 modules. De eerste 5 modules worden een week na de laatste lesdag afgesloten met een tentamen. Om deel te mogen nemen aan het examen dienen alle tentamens met een voldoende te zijn afgesloten. Het examen bestaat uit het maken van een projectopdracht als huiswerkopdracht en het mondeling verdedigen ervan tegenover een examencommissie.

Het mondelinge examen staat gepland na het afronden van de opleiding en wordt afgenomen door het ExamenBureau Installatietechniek. De kosten bedragen € 370,– ex. BTW.