Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

 • Direct inschrijven Brochure Heeft u een vraag?
 • MBO
 • Contactonderwijs

  Aankomende start data

 • Herkansings-regeling

  Twijfel je over deze opleiding? Bekijk onze Herkansings-regeling

 • Aanmelden nieuwsbrief Subsidie mogelijkheden Cursuskalender
UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

“Vergeet Brandpreventiedeskundige I en II. De toekomst is UPD-opsteller.”

Het komt vaak voor dat een brandbeveiligingsinstallatie wordt ontworpen zonder dat de brandbeveiliging op de juiste uitgangspunten is gebaseerd. De daaruit voortkomende wisselende kwaliteit in de PvE’s/ontwerpen vormde de aanleiding tot het uitbrengen van een specifiek CCVcertificatieschema. Deze is, in eerste instantie, bedoeld voor bedrijven of instellingen die onder certificaat het “Uitgangspuntendocument brandbeveiliging” (UPD) en het daaruit voortvloeiende “Programma van Eisen” (PvE) willen opstellen. Van daaruit kan dan o.a. een gefundeerd Programma van Eisen (PvE) worden opgesteld. Zie onderstaande figuur.

UPD PvE opsteller BMI/OAI schema
Relatie activiteiten om onder certificaat de brandbeveiliging van een object te realiseren.

Voor het opstellen van UPD’s en van daaruit de PvE’s van brandmeld- en ontruimingsinstallaties op basis van de eisen uit het Bouwbesluit, is het toegestaan om beide opleidingen/examinering (UPD + SB) in één keer te doen, mits er voldoende kennis van het Bouwbesluit aanwezig is. Deze opleiding richt zich op de combinatie van deze kennis. De basis voor de opleiding is het CCVcertificatieschema “Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging”. Dit document beschrijft het kennis- en kundeniveau van de medewerkers die het UPD mogen opstellen en voor de medewerkers die de “Specificaties Brandbeveiliging” (SB) mogen opstellen.

Voor Gecertificeerde branddetectie- en ontruimingsalarmbedrijven biedt dit voordelen. Immers, in het schema “Leveren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties” wordt het maken van het PvE buiten de certificatie gehouden. Mede op basis van één of meerdere UPD/SB-opstellers kan het branddetectie- of ontruimingsalarmbedrijf alle activiteiten om tot een brandveilig gebouw te komen, op basis van een eis in het Bouwbesluit, onder certificaat uitvoeren. Met het geheel van deze activiteiten, heb je het hele proces in de vingers.

Onze cursus onderscheidt zich in het behandelen van de onderwerpen:

 • Brandrisico (het verschijnsel brand en de gevolgen)
 • Organisatie (menselijk gedrag, BHV / ontruiming)
 • Bouwkunde (compartimenten en vluchtwegen)

Kortom: de integrale benadering en niet alleen het opstellen van een PvE.

Wat levert het je op

Na afloop van deze opleiding bent u in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een UPD en de bijbehorende SB’s op te stellen voor een gebouw, rekening houdend met de (bestaande) interne en externe hulpverlenings­organisatie. Tevens bent u in staat het SB uit te werken naar de noodzakelijke PvE’s voor zowel een brandmeldinstallatie als voor een ontruimingsalarminstallatie. Bovendien geeft u een advies voor de noodzakelijke bouwkundige en organisatorische aspecten.

Inhoud/onderwerpen

De opleiding bestaat uit 6 modules, verdeeld over 10 dagen. Download onze brochure voor meer informatie over de modules.

Leervormen

Vanwege de opzet en de toepassing van de opdrachten wordt deze opleiding alleen als dagonderwijs gegeven. De leervorm bestaat uit korte inleidingen gevolgd door praktische (groeps-)opdrachten.

Vooropleiding

De voorwaarden voor de SB opsteller:

 • Een MBO denk- en werkniveau wat blijkt uit het bezit van een MBO-diploma niveau 3 of 4 met een technische richting of een onderbouwde verklaring van de werkgever;
 • het bezit van het diploma Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties en het diploma Projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties;
 • Minimaal één jaar werkervaring in het vakgebied, blijkens een verklaring van de werkgever.

De voorwaarden voor de UPD opsteller:

 • Een HBO denk- en werkniveau wat blijkt uit het bezit van een HBO-diploma, met een technische richting of een onderbouwde verklaring van de werkgever;
 • Het bezit van het diploma Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties en het diploma projecteringsdeskundige ontruimingsalarminstallaties;
 • Minimaal drie jaar werkervaring in het vakgebied, blijkens een verklaring van de werkgever.

Na inschrijving ontvangen wij graag een kopie van uw diploma’s en/of verklaring om dit aan te tonen.

Examen

Deze opleiding bestaat uit 6 modules. De eerste 5 modules worden een week na de laatste lesdag afgesloten met een tentamen. Om deel te mogen nemen aan het examen dienen alle tentamens met een voldoende te zijn afgesloten. Het examen bestaat uit het maken van een projectopdracht als huiswerkopdracht en het mondeling verdedigen ervan tegenover een examencommissie.

Het mondelinge examen staat gepland na het afronden van de opleiding en wordt afgenomen door het ExamenBureau Installatietechniek. De kosten bedragen € 370,– ex. BTW.

 • Contactonderwijs

   Voor deze opleiding geldt onze Herkansings-regeling.

  Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.