Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Extra begeleiding bij taal- en/of leesproblemen

Niet iedereen leert even gemakkelijk. Tijdens de lessen letten onze docenten extra op of de cursist moeite heeft met de Nederlandse taal, lezen en/of rekenen. Ook wordt er bij aanvang van de cursus gevraagd naar een dyslexieverklaring. Deze verklaring kunnen wij doorgeven aan het Examenbureau Installatietechniek voor het aanvragen van extra examentijd.

Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om de cursist een leesttest af te laten leggen. Na de analyse van de leestest kunnen wij een opleidingsadvies uitbrengen voor een opleidingstraject op maat of voor het verkrijgen van extra examentijd.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.