Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Stille ontruimingsinstallaties

16-08-2019

Wordt er bij de opleiding Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallatie A en B ook aandacht besteedt aan stille ontruimingsinstallaties. En wordt dit ook geëxamineerd?

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Binnen BVO volgen wij de eind- en toetstermen zoals vermeld in het CCV-certificatieschema Leveren OAI. Daarin zijn in bijlage 2 de eind- en toetstermen voor de Projecteringsdeskundige opgenomen. Hierin zijn ook de eisen ten aanzien van stil alarm installaties vastgelegd. Zoals u kunt zien in bijlage 2 is dat summier maar wordt in de A en B opleiding meegenomen.

Ten aanzien van het examen geldt feitelijk hetzelfde. Alle exameninstituten zijn vermeld op de CCV-site en passen dezelfde eind- en toetstermen toe. Er is dus geen separate opleiding en/of examen gelegenheid voor stil alarm installaties.