Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Stilalarm-installaties en attentiepanelen diploma Projecteringsdeskundige OAI type B

01-02-2018

Ik heb nu net mijn diploma Projecteringsdeskundige OAI type B ontvangen van ExamenBureau Installatietechniek. Ik ben hier natuurlijk blij mee alleen zie ik bij de eindtermen alleen de type B omschreven en niet de stil alarm installaties en attentiepanelen? Hier is juist in de cursus wel voor geleerd en uitgelegd gegeven. Tevens zijn er wel vragen over gesteld in het examen. Dus vandaar dat ik hier een vraag over stel, ik kan op jullie website geen informatie vinden over de stilalarm-installaties en attentiepanelen, maar bijvoorbeeld bij Obex staat het er letterlijk bij dat bij een type B ook de stil alarm en attentiepaneel erbij hoort.

Het is mij niet duidelijk of mijn diploma nu ook geldig is als projecteringsdeskundige OAI stil.

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

De eindtermen op het diploma staan in het CCV-schema vermeld. Wat daar bijzonder aan is dat is het feit dat die zowel voor de A als voor de B-opleiding van toepassing zijn! Er is op basis van die eindtermen dus niet te bepalen wat de inhoud van het examen is. Dat hoeft ook niet te worden veranderd bij ExamenBureau Installatietechniek, omdat met die eindtermen wordt aangegeven dat voldaan is aan de eis van geldigheid. In het CCV-schema is e.e.a. uitgewerkt in 'Toetstermen'. In het schema is dat een hele grote tabel waarin voor het A- en het B-diploma wordt uitgewerkt is wat de onderwerpen zijn die in de toetsing aan de orde kunnen/moeten komen. Daarin staat dan o.a. bij de "B" eisen ook (alle) stilalarminstallaties vernoemd.

Op het diploma zijn op de achterzijde de eindtermen van het CCV aangegeven. In de uitwerking daarvan naar toetstermen staat dus die verwijzing wel, maar dat kan niet op het diploma (12 pagina’s). De vermelding van de eindtermen is bedoeld om aan te geven dat er gewerkt wordt volgens de eisen van het CCV-schema (en dat staat dan ook weer op hun website). Dus op geen enkel diploma staat een uitwerking voor Projecteringsdeskundige Draadloze stilalarminstallaties.

Je diploma is geldig, want het staat in de toetstermen aangegeven en er is (nog) geen examen voor Projecteringsdeskundige Draadloze stilalarminstallaties gemaakt en dus ook geen specifieke opleiding. Voor de andere twee soorten stilalarm wordt zelfs helemaal niets gedefinieerd in de CCV-schema’s.

Bedankt voor de suggestie om het te vermelden op de website en we gaan dit aanpassen.