Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Situatie vraag bouwbesluit 2012

27-09-2017

Ik zit met een vraag waarop ik uit de normen en Bouwbesluit niet direct een antwoord krijg. Ik zou deze situatie graag aan jullie willen voorleggen (zie situatieschets).

De éénzijdige vluchtroute vanwege 3 aangrenzende verblijfsruimtes rechts in het gebouw is me duidelijk. Als ik het bouwbesluit 2012 artikel 6.20 lid 5 letterlijk lees dan zou ik de gehele gang (groen) + aan deze gang aangrenzende ruimtes (behalve voorbij de brandscheiding 60 min.) van rookmelders moeten voorzien. Klopt mijn interpretatie of zou ik dit anders moeten doen?

Situatieschets

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Je hoeft alleen het paarse deel te voorzien van automatische detectoren. Formeel is dit niet noodzakelijk, maar wel verstandig. Vanwege de detectiesnelheid is de gang detectie door te zetten tot tegenover de deur van het kantoor dat de eerste deur heeft na paars.