Loading...

Na aanleiding van de landelijke versoepeling zullen opleidingen deels online, deels klassikaal uitgevoerd worden. We hebben daarvoor een Corona protocol opgesteld om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

Security

  • MBV Combi

    Deze opleiding is een volledige opleiding voor wat betreft de theorie als voor de praktijk. In 6 dagen wordt je opgeleid om zelfstandig een beveiligingssystemen te mogen en kunnen inregelen, wijzigingen aan te brengen en storingen in de systemen te verhelpen. Daarenboven mag je en kun je een beveiligingsplan op stellen voor objecten in beveiligingsklasse 1 en 2 voor bedrijven, en 1, 2 en 3 voor woningen.

  • MBV Verkort

    Tijdens deze 4 daagse opleiding wordt je dan ook de relevante theoretische kennis bijgebracht die nodig is om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te repareren en te vervangen. Daarenboven wordt aandacht besteed aan het opstellen van eenvoudige beveiligingsplannen. Indien de werkgever een verklaring afgeeft dat je voldoende praktische kennis hebt krijg je na het positief afronden van het theorie examen het diploma Monteur Beveiligingssystemen (MBV).

  • MBV praktijk

    Vooral het zoeken naar storingen en het oplossen daarvan is een belangrijke taak van de monteur beveiligingssystemen. Hier wordt dan ook tijdens de cursus veel aandacht aan besteed. Beveiligingssystemen vervullen een belangrijke taak en het is daarom van groot belang dat deze installaties optimaal functioneren. Tijdens deze opleiding wordt de deelnemers geleerd om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te repareren en te vervangen.