Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Scholingskosten onder voorwaarden aftrekken van transitievergoeding

12-01-2018

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om werknemers scholing aan te bieden, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven in de huidige functie of andere functies. De werkgever profiteert van deze investering – zolang hij voor een zinvolle opleiding of training kiest – omdat werknemers hun nieuwe kennis meteen kunnen inzetten voor de organisatie. Maar ook bij ontslag is de werkgever de gemaakte opleidingskosten niet direct kwijt; hij mag deze aftrekken van de transitievergoeding. De werkgever mag de volgende kosten in mindering brengen op de transitievergoeding:

  • Transitiekosten voor maatregelen die de werkgever heeft genomen in verband met het einde van een dienstverband en die bedoeld zijn om werkloosheid te voorkomen of te beperken.
  • Inzetbaarheidskosten voor maatregelen die bedoeld zijn om de brede inzetbaarheid van de werknemer te bevorderen.

Het gaat hier dus niet alleen om scholingskosten, maar ook bijvoorbeeld om outplacementkosten.

Werknemer moet instemming met aftrek

Om er zeker van te zijn dat de scholingskosten aftrekbaar zijn voor een eventuele transitievergoeding, moet de werkgever erop letten dat de scholing aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • De organisatie heeft de kosten zelf gemaakt en niet verhaald op de werknemer of op derden.
  • Alleen de kosten die de organisatie daadwerkelijk ten behoeve van de ontslagen werknemer heeft gemaakt, zijn aftrekbaar.
  • De kosten bestaan niet uit het loon van de werknemer.
  • De kosten staan in redelijke verhouding tot het doel ervan.
  • De werkgever heeft voordat hij de kosten maakte, deze gespecificeerd en schriftelijk medegedeeld aan de werknemer.
  • De werknemer heeft voordat de kosten werden gemaakt, ermee ingestemd dat deze in mindering gebracht konden worden op een transitievergoeding. Deze eis geldt niet als de werkgever de kosten verplicht maakt op basis van afspraken tussen sociale partners op brancheniveau.
  • De kosten zijn gemaakt in of na de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend en binnen vijf jaar voordat de transitievergoeding is verschuldigd.

Bron: Cedeo