Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Schade brand voor overheid na onvoldoende handhaving

31-05-2011

Vijftien jaar na de brand bij CMI Container Masters in Rotterdam heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat, wanneer vaststaat dat er sprake is geweest van onvoldoende handhaving, schade kan worden verhaald op de overheid.

De gemeente Rotterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond - belast met het toezicht en de controle op de naleving van vergunningvoorschriften - zijn (gedeeltelijk) aansprakelijk voor de schade die is ontstaan bij de brand. De gemeente heeft volgens de rechtbank niet, dan wel onvoldoende, handhavend opgetreden ten aanzien van de naleving van hinderwetvergunningsvoorwaarden door CMI.