Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Project voor UNETO-VNI "Brandmeldinstallaties volgens NEN 2535: 2009"

25-08-2011

In de serie publicaties "Nieuw in de norm" is aan BVO de opdracht gegeven om een publicatie te schrijven "Brandmeldinstallaties volgens de NEN 2535: 2009". Het schrijven van deze publicatie is afgerond. De projectleider namens UNETO-VNI, de heer Ruud Gijsbertsen, heeft het document overgedragen aan het Hoofd Beleidsontwikkeling.

Deze publicatie geeft praktische oplossingen voor de gebruikers bij de toepassing van de NEN 2535:2009 uitgesplitst in specifieke onderwerpen voor het:

  • opstellen van het PvE,
  • ontwerper en leveren,installeren,
  • inbedrijfstellen en opleveren, en
  • beheren.

Daarnaast is informatie opgenomen over de bijbehorende wet- en regelgeving. Om er voor te zorgen dat de publicatie up-to-date is zal het Bouwbesluit 2012 en de daarbij behorende regelingen alsnog worden ingebracht.

De publicatie is bedoeld als handleiding om tot de juiste projectie en installatie te komen. Het wordt de eerste publicatie die naar verwachting up-to-date gehouden gaat worden en waarbij interactieve beantwoording van vragen tot verbetering van de publicatie kunnen gaan leiden. Uneto-Vni zal, om de installateur op maat van dienst te zijn, naar verwachting in de toekomst meerdere documenten op deze wijze uitbrengen.