Loading...

Na aanleiding van de landelijke versoepeling zullen opleidingen deels online, deels klassikaal uitgevoerd worden. We hebben daarvoor een Corona protocol opgesteld om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

PGS 14 handreiking voor brandbeheersings- en brandblussystemen gepubliceerd

08-11-2017

PGS 14:2017 ‘Vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen – Handreiking voor de toepassing bij PGS 15 opslagen’ is gepubliceerd. PGS 14 is bedoeld voor brandweer en andere partijen die betrokken zijn bij de keuze, aanleg, onderhoud, inspectie, toezicht, controle en handhaving en gebruik van Vastopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (VBB-systemen). PGS 14 moet in samenhang met PGS 15 worden gelezen. In PGS 14 zijn de toepassingsmogelijkheden, beperkingen en aandachtpunten uitgewerkt bij het toepassen van VBB-systemen in PGS 15 opslagen.

Achtergrond

In het verleden is met name op verzoek van de brandweer het Supplement bij CPR 15-2 geschreven omdat destijds nog weinig normatieve referentiekaders beschikbaar waren waartegen dergelijke systemen konden worden ontworpen en aangelegd. Daarin is verandering gekomen. Normatieve referentiekaders zijn tegenwoordig zodanig expliciet dat nu meer behoefte is aan een document dat ingaat op de mogelijkheden en beperkingen van de diverse VBB-systemen en de onderwerpen die aandacht verdienen in het proces van realisatie van de opslaglocatie en de gebruiksfase ervan. Deze nieuwe versie van PGS 14 is vanuit die invalshoek geschreven.

Direct naar PGS 14:2017

Training PGS 15

Wilt u uitleg krijgen over PGS 15? NEN geeft een PGS 15 basiscursus waarin u kennis opdoet over onder andere het opslaan van de categorieën tot 10 ton en boven de 10 ton van verpakte gevaarlijk stoffen, voorschriften voor tijdelijke opslag, de toepasbaarheid van PGS 15 en de kernbegrippen uit PGS 15, zoals WBDBO, gelijkwaardigheid, gemotiveerd afwijken, maatwerk etc. Meer informatie vindt u op deze website.

Bron: PGS 14 handreiking voor brandbeheersings- en brandblussystemen gepubliceerd