Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
Opstellen Programma van eisen

Opstellen Programma van eisen

(Brand-)veiligheid & Opleidingen heeft voor Techniek Nederland het programma van eisen en het bijbehorende "uitgangspunten voor de brandweer conform de NEN 2535:2017" gemaakt. Techniek Nederland heeft vervolgens deze documenten omgezet naar handige pdf-formulieren.

Beide documenten zijn invulbare pdf-formulieren, wat betekent dat je met de tab- toets van het ene vakje/hokje naar het andere kunt gaan en indien van toepassing een tekst kunt intypen. In de vakjes die bedoeld zijn voor het "aanvinken" van een keuze - bijvoorbeeld voor de keuze "niet van toepassing" komt er een in het hokje te staan indien er op geklikt wordt.

Een andere bijzonderheid van deze formulieren is het aanwezig zijn van informatieknoppen: wanneer daar op geklikt wordt krijgt degene die het PvE invult aanvullende informatie om de keuze voor het invullen te vergemakkelijken! Bijvoorbeeld:

handleiding-tooltips

Hierdoor kan een keuze onderbouwd worden gemaakt. Op die manier is het invullen van een PvE een 'koud kunstje'.

Naast het PvE is ook het in de NEN 2535:2017 bijgevoegde "Uitgangspunten brandweer" als invulformulier gemaakt. Hierdoor is het hele proces van het opstellen van de noodzakelijke documenten richting vergunninggever snel te realiseren. Ook in dit formulier zijn aanvinkhokjes en toelichtingsknoppen toegevoegd, zodat het bijna automatisch gaat.

Wat ontbreekt voor een goede "procesvoering" en voor een probleemloze inspectie, in het geval dat de installatie onder de aanwijzing voor een Inspectiecertificaat valt, is het opstellen van het "Uitgangspuntendocument". (Brand-)veiligheid & opleidingen heeft voor het opstellen daarvan de specifieke cursus ontwikkeld. Hiermee wordt de laatste en essentiële stap om een installatie te ontwerpen, die zonder problemen in aanmerking komt voor een inspectiecertificaat, genomen.

Download

Voor het juist functioneren van de PDF formulieren wordt het gebruik van Adobe Acrobat (reader) geadviseerd.

Opleiding UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

Na afloop van de opleiding UPD-PvE Opsteller BMI/OAI bent u in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een UPD op te stellen voor een gebouw, rekening houdend met de (bestaande) interne en externe hulpverleningsorganisatie. Tevens bent u in staat het UPD uit te werken naar de noodzakelijke PvE’s voor zowel een brandmeldinstallatie als voor een ontruimingsalarminstallatie.