Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Opslag gevaarlijke stoffen

04-01-2012

Een aantal publicaties uit de de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) en de nieuwe PGS beheerorganisatie zijn aangepast. De Publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met de vergunning- verlening en het toezicht op deze bedrijven. Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voor- waarden, die kunnen worden toegepast bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels en het toezicht op deze bedrijven. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid.

Er zijn nieuwe versies van PGS 15 (opslag van verpakte gevaarlijke stoffen), PGS 28 (Vloeibare brandstoffen – ondergrondse tankinstallaties) en PGS 30 ((Vloeibare Brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties) en PGS 8 (Opslag organische peroxiden). Deze PGS-publicaties voldoen aan de laatste stand der techniek. Deze richtlijnen kunnen gebruikt worden bij het maken van nieuwe omgevingsvergunningen. Naar verwachting zullen de nieuwe richtlijnen ook worden opgenomen in het activiteitenbesluit.

De nieuwe PGS 8, 15, 28 en 30 zijn te downloaden vanaf onze site.