Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Ontwerp NPR gelijkwaardigheid brandgedrag gepubliceerd­

29-03-2011

Het ontwerp van de Nederlandse Praktijkrichtlijn, NPR 6051 'Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van beproevingsresultaten' is voor commentaar gepubliceerd. Deze richtlijn moet het aantal proeven dat moet worden uitgevoerd voor het vaststellen van Europese brandklassen (reaction to fire) voor bouwproducten in hun toepassing voor de CE-markering verminderen.

Op dit moment wordt de toepassing van bouwproducten qua brandveiligheid zowel door de markt als door de toezichthouders vaak verschillend beoordeeld. Enerzijds ontstaat hierdoor het risico op onveilige producttoepassingen, anderzijds wordt de bouwmarkt regelmatig verplicht tot onnodig hoge beproevingskosten. Beproevingsresultaten zijn daarbij alleen geldig voor het beproefde product en niet voor vergelijkbare producten.

Aanvulling op Europees klasseringsysteem

NPR 6051 is een aanvulling op het Europese klasseringssysteem voor het brandgedrag van bouwmaterialen. Hij geeft richtlijnen voor de interpretatie van beproevingsresultaten om ook voor vergelijkbare producten uitspraken te kunnen doen over het brandgedrag zonder opnieuw een proef uit te moeten voeren.

Commentaar op NPR 6051

Commentaar indienen op het ontwerp van deze richtlijn is mogelijk tot 1 juni 2011 via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de ontwerpnorm in te zien en elektronisch commentaar in te dienen.

Meer informatie

NPR 6051 is verkrijgbaar in Normshop of via NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail bestel @ nen.nl.

Bron: NEN Bouwmail