Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Ontwerp-certificatieschema's brandmeldinstallaties

04-01-2011

Drie nieuwe ontwerp-certificatieschema's voor leveranciers, installateurs en onderhoudsbedrijven vervangen de bestaande CCV-regeling Brandmeldinstallaties 2002. Met de nieuwe ontwerpschema's is er onderscheid gemaakt tussen het ontwerpen en leveren, het onderhoud en het installatiewerk aan een brandmeldinstallatie.

  • Certificatieschema BMI 2010 voor levering van nieuwe installaties is voor het branddetectiebedrijf
  • Certificatieschema Onderhoud BMI 2010 voor onderhoud van bestaande installaties is bedoeld voor het onderhoudsbedrijf
  • Certificatieschema Installeren BMI 2010 is bedoeld voor het installatiebedrijf dat toelevert aan het branddetectiebedrijf.

Een bedrijf kan zich voor een of meer van deze schema's laten certificeren. Anders dan vroeger zijn branddetectiebedrijven niet automatisch ook onderhoudsbedrijf.

Bron: Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid