Loading...
 • Houd me op hoogte Heeft u een vraag?
 • MBO
 • Aanmelden nieuwsbrief Subsidie mogelijkheden Cursuskalender
Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute Aanduiding

Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute Aanduiding

Het Bouwbesluit geeft voorschriften voor gebouwen ten aanzien van "Brandveilig gebruik". Een tweetal artikelen binnen dat deel van het Bouwbesluit omschrijven heel concreet de verplichtingen voor het aanbrengen van noodverlichting en vluchtroute aanduiding. Ook de ARBO-wet / het Arbobesluit geeft hiervoor aanwijzingen maar meer in algemene zin. Beide wet­ten/besluiten verwijzen daarbij naar normen en geven de noodzaak aan van ‘adequaat onderhoud’.

Het doel van de opleiding "Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & vluchtroute aanduiding" is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie.

Inhoud opleiding

Naast de relevante wetgeving wordt er aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • uitvoeringsvormen
 • uitvoering onderhoud
 • explosieveiligheid
 • projecteren volgens het Bouwbesluit
 • het adviseren met behulp van NEN 1838
 • gebruik spacingtabellen

Om de opleiding te kunnen volgen zou het goed zijn wanneer de deelnemer in staat is om eenvoudige bouwkundige tekeningen te kunnen lezen.

Doelgroep

(Brand-)Veiligheid & opleidingen verzorgt deze opleiding voor: onderhoudsdeskundigen bij de installatiebedrijven of onderhoudsbedrijven

Afsluiting

Na afloop ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Vervolgopleiding

De volgende opleiding kan als vervolgopleidingen worden gevolgd:

 • Incompany

  Wanneer de opleiding incompany bij u op locatie wordt gehouden, dient de lesruimte aan bepaalde eisen te voldoen. De ruimte moet minimaal voorzien zijn van een projectiescherm of wand met beamer, flip-over en tafels van minimaal 80x80 cm in klassikale of U-opstelling. De bijbehorende laptop wordt verzorgd door onze docent.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.