Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Onder voorwaarden lift gebruiken bij brand

23-11-2017

René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”.

Reactie Liftinstituut

Liftinstituut deelt deze opvatting. Maar maakt daarbij wel de kanttekening dat dit alléén kan als aan de nodige randvoorwaarden wordt voldaan. “Bij de terroristische aanslag op de ‘Twin Towers’ in Amerika bleek dat veel van de mensen die tegen de regels in met de lift het gebouw wilden ontvluchten daarin ook slaagden. Doordat de trappenhuizen verstopt raakten bleek dat een onmogelijke vluchtroute”, vertelt Koos van Lindenberg, voorlichter bij Liftinstituut.

Situatie Nijmegen

De brand in een seniorencomplex in Nijmegen, waar vier mensen bij om het leven kwamen, is de concrete aanleiding geweest voor een groter onderzoek naar 77 branden in seniorencomplexen. Daaruit bleek dat ouderen vaak niet op tijd weg kunnen komen. In Nijmegen kwam de evacuatie pas goed op gang toen de brandweer er was, die mensen met behulp van de lift naar beneden bracht. "Mensen die het wel was gelukt de trap te nemen, hadden met hun rollator de toegang tot de trap geblokkeerd."

Randvoorwaarden

“Het gebruik van de lift bij brand is in een aan­tal situaties eigenlijk onontkoombaar. Zeker in onze vergrijzende samenleving waarbij we in toenemende mate hoogbouw toepassen. Maar daarbij moet wel aan strikte randvoorwaarden worden voldaan. Zo moet de lift aan een aantal aanvullende technische eisen voldoen en moet de evacuatie met behulp van de lift onder begeleiding van daartoe opgeleide personen plaatsvinden. Om chaos te voorkomen en om niet het risico te lopen dat de lift uitvalt en de gebruikers als ratten in de val zitten.”

Verandering in denkpatroon mensen

“Nu weet iedereen: ‘bij brand geen lift’. Als je zorgt voor omstandigheden waarbij je de lift wel verantwoord in kunt zetten mag je niet vergeten de samenleving daarop te attenderen. Anders is het nog maar de vraag of iemand zich bij calamiteiten de lift in laat sturen.”

Als vervolg op het Liftinstituut congres rond dit thema in 2007 bereidt Liftinstituut een vervolgcongres voor rond het gebruik van liften bij evacuatie van gebouwen. Daartoe worden nu gesprekken met alle betrokkenen gevoerd. Ook de minister heeft aangegeven het gesprek met Liftinstituut aan te willen gaan rond gebruik van liften bij brand. “De noodzaak van een maatschappelijke discussie rond dit thema, waartoe de heer Hagen oproept, onderschrijven wij”, aldus van Lindenberg.

Bron: Liftinstituut