Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Normontwerp NEN 3087 visuele ergonomie gepubliceerd

29-03-2011

Begin maart is het normontwerp van NEN 3087:2011 Ergonomie - Visuele ergonomie: achtergronden, principes en toepassingen’ gepubliceerd. Het gaat hierbij om een revisie van deze norm uit 1997.

Tot 15 juni 2011 kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden commentaar geven op het document via www.normontwerpen.nen.nl.

De ontwerpnorm NEN 3087:2011 biedt een samenstel van visuele aspecten die op vele gebieden van licht en verlichting, zien, lezen en waarnemen, contrasten en contrastverhoudingen relevant zijn. Deze aspecten worden in hun onderlinge samenhang, en met de nodige achtergrondinformatie in de norm gepresenteerd. Zo hebben opdrachtgevers, ontwerpers, technische adviseurs en deskundigen informatie bij de hand over de visuele ergonomische aspecten. Die aspecten spelen bij vrijwel elke situatie en taakuitvoering, en daarom bij ieder ontwerp, in meer of mindere mate een rol.

Revisie

Het normontwerp van NEN 3087:2011 is een revisie van de norm van 1997. De revisie bleek nodig om overlapping met de norm NEN-EN 12464-1:2003 Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken’ te elimineren. Tevens geeft deze norm een aanvulling op, onder andere, aspecten als helderheid, kleur en contrastverhoudingen, zien en waarnemen.

Meer informatie

Na registratie op www.normontwerpen.nen.nl kunt u op eenvoudige wijze het normontwerp NEN 3087 inzien en commentaar leveren. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met NEN Arbeid, (015) 2690357 of via arbeid @ nen.nl.

Bron: NEN Arbomail