Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Norm voor parkeergarages wordt herzien

15-11-2011

Sinds de oprichting van de normcommissie ‘Parkeergarages’ in 2009 is er hard gewerkt aan de herziening van NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ uit 2000. Uit de leden van de normcommissie is een schrijversgroep geformeerd die de herziening inhoudelijk heeft voorbereid en geschreven. Het resultaat is dat er een nieuw ontwerp ligt waarop de marktpartijen commentaar kunnen indienen.

NEN 2443 beschrijft de functionele en prestatie-eisen die gesteld worden aan parkeerterreinen, stallinggarages, niet openbare parkeergarages en openbare parkeergarages (parkeervoorzieningen). De norm is bedoeld als toetsingskader en is geen Programma van Eisen voor de vele betrokken. NEN 2443 geeft de minimale eisen aan en gaat niet over het kwaliteitsniveau van de parkeervoorziening.

Het normontwerp wijkt op veel aspecten af van de huidige norm uit 2000. Opvallend is dat de maatvoering van de ontwerpvoertuigen is gewijzigd en daarmee ook de maatvoering van de parkeervakken en de draaicirkels. Nieuw is een artikel over spiraalvormige hellingbanen.

Tot 1 februari 2012 kunt u commentaar indienen op NEN 2443 via www.normontwerpen.nen.nl. Hier kunt u het normontwerp gratis inzien en elektronisch van commentaar voorzien. Ook kan op uw verzoek het normontwerp met commentaarblad worden toegezonden door de secretaris van de normcommissie mw Wiene Fokkinga, wiene.fokkinga @ nen.nl of (015) 2 690 322.

Bron: NEN