Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Norm opvang- en doorstroomcapaciteit bouwwerk bij brand

19-05-2011

NEN heeft de definitieve versie van NEN 6089 “Bepaling van de opvang- en doorstroomcapaciteit van een bouw­werk” gepubli­ceerd, tegelijk met NPR 6080, het bij de norm behorende rekenprogramma. Uitgangspunt van de norm is de eis dat een groep mensen een gebouw op een veilige ma­nier kan ontvluchten in geval van brand.

NEN 6089 geeft de bepalingsmethode voor de opvang- en doorstroomcapaciteit van een bouwwerk. De norm is primair bedoeld voor situaties waarin sprake is van een totale ontruiming van een bouwwerk bij een brand. De inhoud is in belangrijke mate ontleend aan de voorschriften van de Regeling Bouwbesluit 2003 en de MG-circulaire 2003-19 van 17 juli 2003 van het Ministerie van VROM.

De norm geldt voor vrijwel alle in het Bouwbesluit 2003 gedefinieerde gebruiksfuncties. Uitzonderingen zijn gebouwen met alleen woonfuncties, een celfunctie (voor gedetineerden) en een gezondheidszorgfunctie (voor bedgebonden patiënten). In de norm is invulling gegeven aan een aantal belangrijke discussies in de markt. Zo is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan uit te gaan van gefaseerde ontruiming. Ook mag horizontale opvangcapaciteit onder bepaalde voorwaarden worden meegerekend.

Rekenprogramma NPR 6080

Gebruikers van NEN 6089 moeten zich realiseren dat de berekening in deze norm is gebaseerd op een sterk vereenvoudigd model van de werkelijkheid van een gebouwontruiming. Het doel van de berekening is niet om de werkelijke ontruimingstijd te voorspellen, maar uitsluitend om vast te stellen of de bouwkundige kenmerken van het bouwwerk in voldoende mate een veilige ontruiming garanderen. Om zo’n uitspraak te kunnen doen voor een breed scala aan gebouwen met sterk uiteenlopende kenmerken, is de norm vrij complex geworden. Om het gebruik ervan te vergemakkelijken is NPR 6080 ontwikkeld; het rekenprogramma voor het uitvoeren van de berekeningen. In het programma kunnen ontruimingsscenario’s worden gemodelleerd.

Bron: NEN Bouwmail