Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Avondcursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties inclusief examen en inclusief avondeten

21-02-2019

Op 9 april starten we met de avondcursus Installatiedeskundige BMI. De cursus duurt 6 avonden en kan op de laatste lesavond worden afgesloten met het examen afgenomen door het ExamenBureau Installatietechniek. Voor aanvang van deze avondcursus wordt er een warme maaltijd geserveerd zodat je rechtstreeks uit je werk naar ons toe kunt komen.

Opleiding Installatiedeskundige brandmeldinstallaties

Nieuwe CCV schema's per 1 april

12-02-2019

Afgelopen maanden zijn de nieuwe CCV schema's voor Leveren, Installeren en Onderhouden van Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van deze nieuwe schema's is 1 april 2019. Hierbij worden een aantal nieuwe normen gehanteerd. Dit betekent dat alle opleidingen die betrekken hebben op deze schema's, ook met de nieuwe normen worden afgenomen.

Examens

Examenbureau Installatietechniek heeft laten weten per 1 april 2019 de examens dan ook via de nieuwe norm af te nemen. Daarnaast is het mogelijk om tot 1 augustus 2019 volgens de oude norm examen te doen. Voor kandidaten die in een herexamen traject zitten, of nog midden in een e-learning traject zitten, is het mogelijk om tot die tijd nog volgens de oude norm een examen af te leggen.

Wijzigingen NEN-normen per cursus

Hierbij een overzicht van de benodigde nieuwe normen per cursus:

Cursusnormen oudnormen nieuw
Beheerder BMI/OAI NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015 NEN 2654-1 uitgave 2018
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
Installatiedeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
Onderhoudsdeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige OAI type ANEN 2575 uitgave 2012 deel 1, 2, 3, 4 en 5NEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Projecteringdeskundige OAI type BNEN 2575 uitgave 2012 deel 1, 2, 3, 4 en 5NEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Onderhoudsdeskundige OAINEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2675 uitgave 2005NPR 2675 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige NVgeengeen
Onderhoudsdeskundige NVgeengeen
UPD/PvE Opsteller BMI/OAInvtNEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2018
NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2018

Animatie Uitgangsdocument Brandbeveiliging van het CCV

31-01-2019

Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD) vormt de basis voor het ontwerp van effectieve brandbeveiliging. Het CCV laat in een eenvoudige animatie van slechts 2 minuten zien wat dit document inhoudt:

Versie 4.0 van het CCV-keurmerk Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

29-01-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft 15 januari 2019 versie 4.0 van de keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe versies is 15 april 2019, maar ze kunnen nu al voor certificatie worden gebruikt.

Een groeiend aantal van inmiddels 50 leveranciers en onderhoudsbedrijven gaat aan de slag met versie 4.0. Ze maken en onderhouden jaarlijks enkele duizenden ontruimingsalarminstallaties. Ontruimingsalarminstallaties zorgen ervoor dat bij een calamiteit de aanwezige personen zo snel mogelijk op de hoogte zijn, zodat zij zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen. Een juist ontwerp, gedegen installatie en onderhoud van deze installaties zijn een must. Inschakeling van een gekwalificeerd bedrijf biedt de opdrachtgever zekerheid.

In versie 4.0 zijn tal van wijzigingen verwerkt die de keurmerken beter toepasbaar maken. Ze zijn gebaseerd op de jongste versies van de Nederlandse normen NEN 2575, NPR 2576 en NEN 2654-2. Werken volgens het keurmerk is verplicht. Bij het keurmerk Onderhoud OAI is de steekproeffrequentie daarop aangepast. Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 4.0.

Meer info: CCV

Forensisch brandonderzoek

28-11-2018

Naar aanleiding van een ongeval in een verzorgingstehuis is BVO ingeschakeld om het forensische brandonderzoek te doen. Tijdens dit ongeval is er een slachteroffer gevallen met brandwonden. Doel van het onderzoek was het opstellen van een onafhankelijke rapportage over de oorzaak, waaraan de oorzaak wel of niet te wijten is en hoe een dergelijk voorval voorkomen kan worden.

Het interne onderzoek bestond uit gesprekken met betrokkenen, het bezoek aan de locatie en de brandproeven op onze eigen locatie. Naar aanleiding hiervan is er een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Uiteindelijk hebben we kunnen concluderen dat het ongeval niet te wijten was aan menselijk of technisch falen, maar heeft plaatsgevonden door een samenloop van omstandigheden.

3x Installatiedeskundige BMI op 3 verschillende lokaties

26-10-2018

Dit najaar organiseren wij de cursus “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” inclusief examen nog op 3 locaties:

De cursus wordt op de laatste lesmiddag afgesloten met het examen. Binnen 3 lesdagen bent u klaar met de cursus en het examen!

Week van de Brandwondenstichting

08-10-2018

Deze week is het de week van de Brandwondenstichting. U weet als geen ander, werkzaam in de branche, wat de gevolgen van brand kunnen zijn. Wij vragen op deze manier dan ook aandacht voor dit goede doel. Wordt donateur of geef aan de collectant deze week.

Meer informatie over dit doel kunt u vinden op www.brandwondenstichting.nl.

Opleiding Safety Manager van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO)

07-06-2018

Op 27 september, 4, 11 oktober, 1, 8 en 15 november 2018 vindt de opleiding Safety manager plaats te Amersfoort (Regardz Meeting Center Eenhoorn). In verband met onze bijdrage als docent mogen wij relaties uit ons netwerk een korting aanbieden van €400,- op de deelnamekosten.

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 320.000 ongevallen plaats op het werk. Niet zelden vallen er dodelijke slachtoffers. Om te zorgen dat ongevallen in uw organisatie uitblijven, zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet u dan wel eerst de risico's kennen en weten hoe u deze risico's kunt voorkomen of beperken. Een arbeidsongeval kost uw organisatie gemiddeld €5000,- aan productieverlies, zorgkosten, werkgeversaansprakelijkheid, vervangingskosten, de kosten van loondoorbetaling en de kosten van verzuimmanagement. In totaal gaat het jaarlijks om 820 miljoen euro blijkt uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met de juiste veiligheidsmaatregelen voorkomt u ernstige ongevallen en bespaart u bovendien ook nog veel geld.

Deze opleiding verdient zichzelf ruimschoots terug!

  • Minimaliseer veiligheidsrisico's
  • Reduceer het aantal ongevallen op de werkvloer
  • Dring het ziekteverzuim terug
  • Voorkom aansprakelijkheidsclaims, boetes en imagoschade
  • Verhoog de tevredenheid, betrokkenheid en productiviteit van uw medewerkers.

Ontwikkel u zelf in 6 dagen tot Safety Manager

In 6 volledige modules legt u moeiteloos de verbanden tussen strategische veiligheidsprocessen, krijgt u inzicht in organisatie en veiligheidscultuur en leert u dit te operationaliseren door praktijkoefeningen.

Aanmelden kan eenvoudig middels deze relatie-aanmeldlink. De korting wordt direct verrekend.

Cursus IDB en ODB te Nuenen

27-03-2018

In verband met de toenemende vraag naar de cursussen Installatiedeskundige en Onderhoudsdeskundige BMI in het zuiden van het land gaan we deze cursussen vanaf juni ook in Nuenen verzorgen. De cursussen zullen plaatsvinden bij het Business tot Business Congrescentrum. Zie voor alle cursusdata onze agenda.

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018

26-02-2018

Per 1 januari 2018 is er een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 ingevoerd. Voor de milieuprestatie is nu een grenswaarde van kracht. Daarnaast is specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd en is de toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht.

Meer info: [Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018](https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/Wijzigingen-Bouwbesluit-per-1-januari-2018.htm)

Bron: NEN