Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Wijzigingen Bouwregelgeving

10-03-2021

Met ingang van 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022 treedt een aantal wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 in werking. Zo zijn er een aantal wijzigingen in de eisen voor brand- en vluchtveiligheid gebouwen:

Per 1 juli 2021 treden nieuwe eisen in werking voor de brand- en vluchtveiligheid van gebouwen.

Per 1 juli 2021 gaan in nieuwe gebouwen strengere eisen gelden tegen rookverspreiding die zijn afgestemd op de Europese classificatie Sa en S200. Woningtoegangsdeuren in woongebouwen moeten zowel bij nieuwbouw en verbouw hieraan voldoen. Daarnaast moeten deze deuren zelfsluitend worden uitgevoerd.

Per 1 januari 2022 (tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet) gelden nieuwe bouwkundige eisen aan liften in nieuwe woongebouwen. Deze beogen een betere bescherming van liften tegen brand en rook waardoor de kans wordt vergroot dat de liften bij brand door minder zelfredzamen gebruikt kunnen worden.

Daarnaast treedt medio 2022 de al vorig jaar aangekondigde verplichting in dat bestaande woningen moeten zijn voorzien van een rookmelder op iedere verdieping. Om eigenaren voldoende tijd te geven gaat deze verplichting pas per 1 juli 2022 in.

Vooralsnog hebben deze wijzigingen geen effect op de inhoud van onze opleidingen.

Bron: Wijzigingen Bouwregelgeving

Installeren ontruimingsalarminstallaties met formeel diploma

21-08-2020

Sinds 2014 waren de mogelijkheden om onder certificaat te werken voor "Installeren ontruimingsalarminstallaties" alleen mogelijk met een diploma projecteringsdeskundige OAI of een diploma installatiedeskundige BMI met aantoonbare kennis van de NEN 2575. Er waren tot dusver geen opleidingen met passend examen beschikbaar.

BVO heeft daarom een opleiding Installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties (IDO) ontwikkeld met de mogelijkheid aansluitend een formeel examen af te nemen die voldoet aan de eindtermen van het CCV certificatieschema ‘Installeren ontruimingsalarminstallaties’ bijlage 3. Hiermee wordt voldaan aan de eenmalig opleidingsvereisten d.m.v. een diploma. Het toekomstig verplicht volgen van workshops is hierdoor geen vereiste meer.

Deze ééndaagse opleiding vindt plaats in het verlengde van de Installatiedeskundige BMI (IDB) opleiding van 3 lesdagen, waardoor het mogelijk is om in 4 weken beide diploma’s te behalen. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen deze Installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties (IDO) te volgen, maar om het diploma te krijgen moet de cursist wel over het IDB diploma beschikken.

Naast de reguliere opleiding, kunnen we voor de Installatiedeskundigen die volledig moeten worden opgeleid het volgende traject aanbieden voor incompany trainingen: de dag/avond-opleiding in een week! Bijvoorbeeld door te starten op woensdag, met drie dagdelen. Op donderdag idem dito met als laatste activiteit examen IDB. Op vrijdag twee dagdelen met aansluitend examen IDO. De doorlooptijd is dan dus drie dagen in één week.

Een opleidingssubsidie van WijTechniek maakt e.e.a. voor de werkgever nog aantrekke­lij­ker. Sneller en goedkoper kan het niet.

Nieuwe BORG-regelingen worden in augustus 2020 gepubliceerd

06-08-2020

Op 3 augustus is de nieuwe versie van het BORG-keurmerk gepubliceerd, die per 1 januari a.s. van kracht wordt. Er is 2 jaar gewerkt aan deze revisie, die als opvolger voor BORG 2005 geldt. Het nieuwe keurmerk is hierbij opgesplitst in 2 regelingen:

  • BORG-B (Bouwkundige inbraakbeveiliging),
  • BORG-E (Leveren van alarminstallaties).

Ook voor deze voor deze nieuwe regeling geldt dat: "Het risico op inbraak in een gebouw of woning bepaalt welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Goede beveiliging bestaat uit een combinatie van organisatorische-, bouwkundige- en elektronische beveiligingsmaatregelen. Met een BORG-keurmerk tonen beveiligingsbedrijven aan dat ze betrouwbaar zijn en vakmanschap leveren."

Onze opleiding "Monteur Beveiligingssystemen" zal vooralsnog alleen afgestemd zijn op BORG-E (Leveren van alarminstallaties). In deze cursus komen, zoals u gewend bent, alle vormen van beveiligingsmaatregelen ter sprake. Voor de toekomst wordt er gewerkt aan BORG-B.

Opleiding Monteur Beveiligingssystemen (MBV) Combi

De opleiding Monteur Beveiligingssystemen is een volledige opleiding theoretisch als praktisch.

Bron: Nieuwe BORG-regelingen worden in augustus 2020 gepubliceerd

Trots op prestatie afgelopen periode

02-07-2020

(Brand-) Veiligheid & Opleidingen heeft het voorjaar niet met de handen in het haar gezeten. Ons cursusaanbod en in-company opleidingen zijn bijna volledig via online onderwijs doorgegaan. Natuurlijk zijn we best trots op deze prestatie, die alleen gerealiseerd kon worden door het vertrouwen dat jij hebt in onze opleidingen.

Voor dat gestelde vertrouwen willen we graag alle cursisten en relaties bedanken. We wensen je een goede en bovenal gezonde zomer toe! Met plezier begroeten we je weer in het najaar op basis van onze geplande cursussen. Oók dan bieden wij een helpende hand bij jouw opleidingsvraagstuk!

Praktijk opleidingen gaan weer van start

02-06-2020

Per 15 juni aanstaande gaan we conform aan het gewone onderwijs weer open voor praktijk opleiding. Uiteraard volgens de regels zoals die door de overheid zijn aangegeven. We hebben daarvoor een Corona protocol opgesteld om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

Juist omdat de opleiding voor het diploma Monteur beveiligingsinstallaties (MBV) een voorwaarde is voor de essentiële functie van Monteur beveiligingsinstallaties starten we op 19 juni een combi-opleiding waardoor de betreffende monteur nog voor de vakantie een volledig diploma op zak heeft! Om het ‘samen moeten we de crisis door komen’ te benadrukken doen we dat ook nog eens voor een speciale corona-prijs:

Elke 2e inschrijving (van de zelfde inschrijver) voor de halve prijs!

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties

31-01-2020

Per 1 januari 2020 gaan BVO b.v. en OCB b.v. samen verder! Hierdoor ontstaat een firma die binnen het hele werkgebied van brandveiligheid en beveiliging een breed scala aan opleidingen kan gaan verzorgen. Van sprinklerbeveiliging tot ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, security en alles wat daar tussen ligt.

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties. Ondanks dat het samenvoegen nog enige tijd nodig heeft, blijft de passie voor het product opleiden!

  • ocb
  • bvo