Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Veiligheid is heel gewoon tot het er niet meer is

18-01-2021

Afgelopen donderdag 14 januari vond het ‘Kick-off beveiliging & veiligheid 2021’ webinar plaats. Hierin zei premier Rutte o.a. “Veiligheid is heel gewoon tot het er niet meer is”. Dit werd beaamd door Boele Staal, Jan Kuipers en Ard van der Steur! Wel, met een UPD'er in uw organisatie levert u die veiligheid.

Na het afronden van onze opleiding UPD-PvE Opsteller BMI/OAI bent u in staat om zelfstandig en volgens de voorschriften een UPD en de bijbehorende SB’s op te stellen voor een gebouw, rekening houdend met de (bestaande) interne en externe hulpverlenings­organisatie. Tevens bent u in staat het SB uit te werken naar de noodzakelijke PvE’s voor zowel een brandmeldinstallatie als voor een ontruimingsalarminstallatie. Bovendien geeft u een advies voor de noodzakelijke bouwkundige en organisatorische aspecten.

Onze cursus onderscheidt zich in het behandelen van de onderwerpen:

  • Brandrisico (het verschijnsel brand en de gevolgen)
  • Organisatie (menselijk gedrag, BHV/ontruiming)
  • Bouwkunde (compartimenten en vluchtwegen)

Kortom: de integrale benadering en niet alleen het opstellen van een PvE! Aanstaande 27 januari start de volgende opleiding.

Voor meer info, zie UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

Installeren ontruimingsalarminstallaties met formeel diploma

21-08-2020

Sinds 2014 waren de mogelijkheden om onder certificaat te werken voor "Installeren ontruimingsalarminstallaties" alleen mogelijk met een diploma projecteringsdeskundige OAI of een diploma installatiedeskundige BMI met aantoonbare kennis van de NEN 2575. Er waren tot dusver geen opleidingen met passend examen beschikbaar.

BVO heeft daarom een opleiding Installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties (IDO) ontwikkeld met de mogelijkheid aansluitend een formeel examen af te nemen die voldoet aan de eindtermen van het CCV certificatieschema ‘Installeren ontruimingsalarminstallaties’ bijlage 3. Hiermee wordt voldaan aan de eenmalig opleidingsvereisten d.m.v. een diploma. Het toekomstig verplicht volgen van workshops is hierdoor geen vereiste meer.

Deze ééndaagse opleiding vindt plaats in het verlengde van de Installatiedeskundige BMI (IDB) opleiding van 3 lesdagen, waardoor het mogelijk is om in 4 weken beide diploma’s te behalen. Uiteraard is het ook mogelijk om alleen deze Installatiedeskundige ontruimingsalarminstallaties (IDO) te volgen, maar om het diploma te krijgen moet de cursist wel over het IDB diploma beschikken.

Naast de reguliere opleiding, kunnen we voor de Installatiedeskundigen die volledig moeten worden opgeleid het volgende traject aanbieden voor incompany trainingen: de dag/avond-opleiding in een week! Bijvoorbeeld door te starten op woensdag, met drie dagdelen. Op donderdag idem dito met als laatste activiteit examen IDB. Op vrijdag twee dagdelen met aansluitend examen IDO. De doorlooptijd is dan dus drie dagen in één week.

Een opleidingssubsidie van WijTechniek maakt e.e.a. voor de werkgever nog aantrekke­lij­ker. Sneller en goedkoper kan het niet.

Nieuwe BORG-regelingen worden in augustus 2020 gepubliceerd

06-08-2020

Op 3 augustus is de nieuwe versie van het BORG-keurmerk gepubliceerd, die per 1 januari a.s. van kracht wordt. Er is 2 jaar gewerkt aan deze revisie, die als opvolger voor BORG 2005 geldt. Het nieuwe keurmerk is hierbij opgesplitst in 2 regelingen:

  • BORG-B (Bouwkundige inbraakbeveiliging),
  • BORG-E (Leveren van alarminstallaties).

Ook voor deze voor deze nieuwe regeling geldt dat: "Het risico op inbraak in een gebouw of woning bepaalt welke beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Goede beveiliging bestaat uit een combinatie van organisatorische-, bouwkundige- en elektronische beveiligingsmaatregelen. Met een BORG-keurmerk tonen beveiligingsbedrijven aan dat ze betrouwbaar zijn en vakmanschap leveren."

Onze opleiding "Monteur Beveiligingssystemen" zal vooralsnog alleen afgestemd zijn op BORG-E (Leveren van alarminstallaties). In deze cursus komen, zoals u gewend bent, alle vormen van beveiligingsmaatregelen ter sprake. Voor de toekomst wordt er gewerkt aan BORG-B.

Opleiding Monteur Beveiligingssystemen (MBV) Combi

De opleiding Monteur Beveiligingssystemen is een volledige opleiding theoretisch als praktisch.

Bron: Nieuwe BORG-regelingen worden in augustus 2020 gepubliceerd

Trots op prestatie afgelopen periode

02-07-2020

(Brand-) Veiligheid & Opleidingen heeft het voorjaar niet met de handen in het haar gezeten. Ons cursusaanbod en in-company opleidingen zijn bijna volledig via online onderwijs doorgegaan. Natuurlijk zijn we best trots op deze prestatie, die alleen gerealiseerd kon worden door het vertrouwen dat jij hebt in onze opleidingen.

Voor dat gestelde vertrouwen willen we graag alle cursisten en relaties bedanken. We wensen je een goede en bovenal gezonde zomer toe! Met plezier begroeten we je weer in het najaar op basis van onze geplande cursussen. Oók dan bieden wij een helpende hand bij jouw opleidingsvraagstuk!

Praktijk opleidingen gaan weer van start

02-06-2020

Per 15 juni aanstaande gaan we conform aan het gewone onderwijs weer open voor praktijk opleiding. Uiteraard volgens de regels zoals die door de overheid zijn aangegeven. We hebben daarvoor een Corona protocol opgesteld om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

Juist omdat de opleiding voor het diploma Monteur beveiligingsinstallaties (MBV) een voorwaarde is voor de essentiële functie van Monteur beveiligingsinstallaties starten we op 19 juni een combi-opleiding waardoor de betreffende monteur nog voor de vakantie een volledig diploma op zak heeft! Om het ‘samen moeten we de crisis door komen’ te benadrukken doen we dat ook nog eens voor een speciale corona-prijs:

Elke 2e inschrijving (van de zelfde inschrijver) voor de halve prijs!

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties

31-01-2020

Per 1 januari 2020 gaan BVO b.v. en OCB b.v. samen verder! Hierdoor ontstaat een firma die binnen het hele werkgebied van brandveiligheid en beveiliging een breed scala aan opleidingen kan gaan verzorgen. Van sprinklerbeveiliging tot ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, security en alles wat daar tussen ligt.

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties. Ondanks dat het samenvoegen nog enige tijd nodig heeft, blijft de passie voor het product opleiden!

  • ocb
  • bvo

Opleidingseisen steeds belangrijker voor Ontruimingsalarminstallatie (OAI)

23-01-2020

Tijdens de lessen krijgen wij regelmatig verhalen te horen van de cursisten, over inspecteurs van KIWA en CIBV die nadrukkelijk vragen om aantoonbare kennis van de ontruimingsalarminstallatie (OAI). Het gaat hier dan met name om de invulling van de CCV schema’s installeren en onderhouden OAI. In de schema’s is aangegeven dat aan de opleidingseis voor de installatiedeskundige kan worden voldaan, middels het diploma Installatiedeskundige OAI of door het diploma Installatiedeskundige BMI en aantoonbare kennis van NEN 2575. Voor de Onderhoudsdeskundige OAI geldt dezelfde redenering.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, bied BVO de volgende mogelijkheden om die aantoonbaarheid zeker te stellen:

Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

de cursus "Onderhoudsdeskundige OAI" van 3 dagen, afgesloten met een formeel examen, als kopcursus bij de cursus Onderhoudsdeskundige BMI.

» 27 feb. - overdag

Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties

De cursus "Installatiedeskundige OAI" van één dag, afgesloten met een formeel examen, als kopcursus bij de cursus Installatiedeskundige BMI.

» 5 mrt. - overdag

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

13-12-2019

Aan de hand van de ervaringen die onze cursisten met ons delen over onze opleidingen, sturen wij deze bij.

Zo is er een alternatief voor de cursus MBV Theorie ontstaan. In de MBV Combi cursus komen zowel theorie als praktijk samen. 6 Dagen niet alleen leren, maar ook doen!

Opleiding Monteur Beveiligingssystemen (MBV) Verkort

UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

Na de ervaringen van afgelopen jaar, is de opleiding UPD-PvE Opsteller BMI/OAI inhoudelijk aangepast. Na de 6 modules van totaal 10 dagen bent u klaar voor de examenopdracht.

UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

Extra Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties klas

Wegens overweldigende vraag start er een tweede groep voor de opleiding Projecterings­deskundige BMI op 10 januari. Het is dus weer mogelijk om alsnog voor deze datum in te schrijven.

Opleiding Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Wijzigingsbladen bij CCV-certificatieschema’s BMI en OAI gepubliceerd

22-11-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI). De wijzigingen staan in Wijzigingsbladen A1. Het CCV heeft de wijzigingen op 1 november gepubliceerd. De wijzigingen gaan per direct in.

De wijzigingen zijn verwerkt in de certificatieschema’s BMI 5.0+A1 en OAI 4.0+A1. Voor levering van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties is het onderwerp deellevering vereenvoudigd. Voor onderhoud is de initiële beoordeling van de onderhoudsdienst gelijkgetrokken met de periodieke beoordeling. Andere wijzigingen zijn van beperkte omvang.

De wijzigingen zijn het resultaat van verzoeken van gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen.

Bron: Het CCV

Verplichting LED verlichting bij vluchtrouteaanduiding

25-10-2019

In het nieuws komen berichten voorbij dat er een verplichting voor het installeren van LED verlichting is, ter vervanging van TL-vluchtrouteaanduiding. Deze verplichting komt echter niet voort uit de normen, maar vanuit het Energieakkoord:

“Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen - met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het gaat om de bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.”

Dat er winst valt te behalen door LED lampen in te zetten om het energie verbruik terug te dringen, daar hoeft niet over getwist te worden. Echter, dit geldt alleen voor vluchtroute aanduiding die constant brand, waar helemaal geen noodzakelijk voor is. Een voordeel is wel, dat bij het onderhoud minder tijd verloren gaat aan het vervangen van de TL-buisjes.

Opleiding Projecteringsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding

(Brand-)Veiligheid & Opleidingen verzorgt 13 november aanstaande, de opleiding “Projecterings­deskundige nood­verlichting en vluchtroute aanduiding”, waarin de cursist het hele verhaal leert. Na het succesvol afronden van de opleiding kan de cursist een projectering maken die kan worden onderbouwd vanuit de regelgeving. Maar een goed advies opstel­len aan de klant over de invulling van zijn zorgplicht, met een redenering die klinkt als een klok, hoort er wat ons betreft ook bij.

Lees meer over de opleiding »

Onderhoudsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding

Aanstaande 18 november start de eendaagse opleiding “Onderhoudsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding”. Het doel van deze opleiding is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie.

Lees meer over de opleiding »