Loading...
 • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Maatregelen n.a.v. regeringsbeleid Coronavirus (update 2)

17-03-2020

Op 16 maart j.l. heeft de premier het regeringsbeleid inzake de manier waarop we in Nederland denken op de beste wijze in te spelen op het inperken van de effecten van het Coronavirus. Kort samengevat betekent het: kwetsbare personen en vitale beroepen moeten maximaal beschermd worden. Vervolgens moet feitelijk ieder ander de ziekte krijgen en vervolgens beter worden zodat er een volks-immuniteit ontstaat waardoor de hiervoor genoemde groepen automatisch ‘beschermd zijn’.

De in onze vorige informatiebulletin aangegeven werkwijze sluit hier volledig op aan. De activiteiten gaan - in Nederland - zo goed mogelijk door om de gevolgen van deze crisis te beperken met inachtneming van de door de regering (nog nader) af te kondigen maatregelen. Hierbij moeten we er samen voor zorgen dat de toestroom van ernstig zieken de capaciteit van de zorg niet overschrijdt. Hierbij spelen een aantal overwegingen een rol, te weten:

 • De cursussen die niet of moeilijk zijn te verplaatsen gaan gewoon door. BVO beschikt over voldoende leslokalen/kantinefaciliteiten en docenten om te kunnen werken met kleine groepen zodat de afstand tussen de cursisten voldoet aan de 1,5m die wordt gesteld. Vervolgens nemen we strenge maatregelen bij de koffiepauzes en de lunch. Minder gezellig maar het zij zo;
 • Cursisten die zich er niet veilig bij voelen om te komen laten we geheel vrij in deze keuze. We hebben al de ‘Open begeleidingsdag’ waarop een lesdag kan worden ingehaald en daarenboven gaan we kijken of we de video-opnames die we maken kunnen uploaden naar de betreffende cursisten;
 • Voor de bedrijven die een in company training hebben afgesproken dan wel dat nog willen doen ligt de beslissing van het al of niet doorgaan van de training bij hen zelf. Indien ze de zelfde hygiëne maatregelen nemen en de zelfde opstellingsmogelijkheden kunnen garanderen (zie foto’s) is er onzerzijds geen probleem. Meestal zal dat niet lukken. Als alternatief bieden wij aan om de in company training alsnog bij ons op de lokatie uit te voeren zonder dat dat financiële gevolgen heeft. Wij zijn - vooralsnog - goed in staat om binnen het regeringsbeleid te functioneren.

De reeds genomen maatregelen om besmetting te voorkomen blijven gehandhaafd. Zodra er van regeringswege weer verdergaande maatregelen worden getroffen zullen we daar op inspelen.

Vanzelfsprekend blijven wij uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid hierin en kunnen we zo een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van deze pandemie.

Stijging aantal misdrijven trendbreuk?

04-03-2020

Aan de jarenlange daling van het aantal misdrijven is een einde gekomen, constateerde de politie op 5 januari jl. De door de politie geregistreerde criminaliteit is sinds 2002 met bijna de helft teruggelopen, van 1,5 miljoen naar 0,77 miljoen delicten. Nu zijn er in 2019 4% meer delicten geteld, in totaal gaat het dan om 0,80 miljoen. Berghuis: “Zou dit de al lang verwachte trendbreuk zijn, waarmee de daling van de criminaliteit omslaat naar weer een stijging?”

Het lijkt voorbarig om de stijging van de geregistreerde criminaliteit in 2019 te betitelen als een trendbreuk, schrijft Bert Berghuis in zijn nieuwe column in Secondant. Daarvoor zijn er nog te veel twijfels over de aangiftebereidheid en de registratie door de politie.

Lees meer op Secondant: Trendbreuk?

Opleiding Monteur Beveiligingssystemen (MBV)

Aanstaande 12 maart en 9 april starten de volgende edities van de opleidingen Monteur Beveiligingssystemen verkort en combi. In 4 respectievelijk 6 weken rond je de opleiding af voor het theorie diploma, of voor het volledige MBV diploma.

Monteur Beveiligingssystemen (MBV) Verkort

Ben je al aan het werk als monteur beveiligingssystemen, dan kan de verkorte opleiding theorie al voldoende zijn voor het behalen van het diploma. Wanneer het theorie examen succesvol wordt afgerond, kan in combinatie met een vrijstellingsverklaring het diploma behaald worden.

MBV verkort - 4 dagen - start 12 maart

Monteur Beveiligingssystemen (MBV) Combi

Deze opleiding Monteur Beveiligingssystemen is een volledige opleiding voor wat betreft de theorie als voor de praktijk. In 6 dagen wordt je klaar gestoomd voor het examen om het volledige diploma te behalen. Tijdens elke lesdag worden zowel theorie als praktijk onderdelen behandeld. Zelfs cursisten uit de praktijk ervaren dit als zeer leerzaam.

MBV Combi - 6 dagen - start 9 april

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties

31-01-2020

Per 1 januari 2020 gaan BVO b.v. en OCB b.v. samen verder! Hierdoor ontstaat een firma die binnen het hele werkgebied van brandveiligheid en beveiliging een breed scala aan opleidingen kan gaan verzorgen. Van sprinklerbeveiliging tot ontruimingsalarminstallatie, noodverlichting, security en alles wat daar tussen ligt.

Één loket voor een compleet pakket van brand- en beveiligingsinstallaties. Ondanks dat het samenvoegen nog enige tijd nodig heeft, blijft de passie voor het product opleiden!

 • ocb
 • bvo

Opleidingseisen steeds belangrijker voor Ontruimingsalarminstallatie (OAI)

23-01-2020

Tijdens de lessen krijgen wij regelmatig verhalen te horen van de cursisten, over inspecteurs van KIWA en CIBV die nadrukkelijk vragen om aantoonbare kennis van de ontruimingsalarminstallatie (OAI). Het gaat hier dan met name om de invulling van de CCV schema’s installeren en onderhouden OAI. In de schema’s is aangegeven dat aan de opleidingseis voor de installatiedeskundige kan worden voldaan, middels het diploma Installatiedeskundige OAI of door het diploma Installatiedeskundige BMI en aantoonbare kennis van NEN 2575. Voor de Onderhoudsdeskundige OAI geldt dezelfde redenering.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, bied BVO de volgende mogelijkheden om die aantoonbaarheid zeker te stellen:

Onderhoudsdeskundige Ontruimingsalarminstallaties

de cursus "Onderhoudsdeskundige OAI" van 3 dagen, afgesloten met een formeel examen, als kopcursus bij de cursus Onderhoudsdeskundige BMI.

» 27 feb. - overdag

Installatiedeskundige Ontruimingsalarminstallaties

De cursus "Installatiedeskundige OAI" van één dag, afgesloten met een formeel examen, als kopcursus bij de cursus Installatiedeskundige BMI.

» 5 mrt. - overdag

Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig

13-12-2019

Aan de hand van de ervaringen die onze cursisten met ons delen over onze opleidingen, sturen wij deze bij.

Zo is er een alternatief voor de cursus MBV Theorie ontstaan. In de MBV Combi cursus komen zowel theorie als praktijk samen. 6 Dagen niet alleen leren, maar ook doen!

Opleiding Monteur Beveiligingssystemen (MBV) Verkort

UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

Na de ervaringen van afgelopen jaar, is de opleiding UPD-PvE Opsteller BMI/OAI inhoudelijk aangepast. Na de 6 modules van totaal 10 dagen bent u klaar voor de examenopdracht.

UPD-PvE Opsteller BMI/OAI

Extra Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties klas

Wegens overweldigende vraag start er een tweede groep voor de opleiding Projecterings­deskundige BMI op 10 januari. Het is dus weer mogelijk om alsnog voor deze datum in te schrijven.

Opleiding Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties

Wijzigingsbladen bij CCV-certificatieschema’s BMI en OAI gepubliceerd

22-11-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI). De wijzigingen staan in Wijzigingsbladen A1. Het CCV heeft de wijzigingen op 1 november gepubliceerd. De wijzigingen gaan per direct in.

De wijzigingen zijn verwerkt in de certificatieschema’s BMI 5.0+A1 en OAI 4.0+A1. Voor levering van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties is het onderwerp deellevering vereenvoudigd. Voor onderhoud is de initiële beoordeling van de onderhoudsdienst gelijkgetrokken met de periodieke beoordeling. Andere wijzigingen zijn van beperkte omvang.

De wijzigingen zijn het resultaat van verzoeken van gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen.

Bron: Het CCV

Verplichting LED verlichting bij vluchtrouteaanduiding

25-10-2019

In het nieuws komen berichten voorbij dat er een verplichting voor het installeren van LED verlichting is, ter vervanging van TL-vluchtrouteaanduiding. Deze verplichting komt echter niet voort uit de normen, maar vanuit het Energieakkoord:

“Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen - met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het gaat om de bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.”

Dat er winst valt te behalen door LED lampen in te zetten om het energie verbruik terug te dringen, daar hoeft niet over getwist te worden. Echter, dit geldt alleen voor vluchtroute aanduiding die constant brand, waar helemaal geen noodzakelijk voor is. Een voordeel is wel, dat bij het onderhoud minder tijd verloren gaat aan het vervangen van de TL-buisjes.

Opleiding Projecteringsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding

(Brand-)Veiligheid & Opleidingen verzorgt 13 november aanstaande, de opleiding “Projecterings­deskundige nood­verlichting en vluchtroute aanduiding”, waarin de cursist het hele verhaal leert. Na het succesvol afronden van de opleiding kan de cursist een projectering maken die kan worden onderbouwd vanuit de regelgeving. Maar een goed advies opstel­len aan de klant over de invulling van zijn zorgplicht, met een redenering die klinkt als een klok, hoort er wat ons betreft ook bij.

Lees meer over de opleiding »

Onderhoudsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding

Aanstaande 18 november start de eendaagse opleiding “Onderhoudsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding”. Het doel van deze opleiding is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie.

Lees meer over de opleiding »

Cursussen Monteur Beveiligingsinstallaties theorie & praktijk

02-09-2019

Vanaf aanstaande oktober breiden wij ons opleidingsaanbod uit met de cursussen Monteur Beveiligingsinstallaties theorie & praktijk. Wat kun je verwachten?

 • Opleiden voor het vak
 • Actuele lesstof
 • Veel praktische oefenopgaven
 • 4 lesdagen per opleiding
 • Aansluitend examen
 • Direct uitslag
 • De kwaliteit die je van BVO gewend bent
 • Voor deze opleidingen geldt uiteraard onze herkansings-regeling

Voor meer informatie: MBV combi en verkort.

Medewerkers BVO op BHV cursus

16-08-2019

Ook de medewerkers van een opleidingsinstituut gaan af en toe op cursus. Om te zorgen dat onze cursisten in een veilige omgeving les krijgen, hebben alle medewerkers de BHV cursus gevolgd. Met dank aan Wim Schipper van BHV Nederland voor de leerzame maar vooral ook gezellige lesdag.

bhv

Assistentieregeling

15-05-2019

Om onze cursisten na het volgen van de cursus een extra helpende hand te bieden hebben wij de “assistentieregeling” bedacht. Voor degene die de cursus Projecterings­deskundige Brandmeld­installaties, Projecterings­deskundige Ontruimings­alarminstallaties, UPD-opsteller of PvE-Opsteller hebben gevolgd, organiseren wij ongeveer één keer per kwartaal een inloopdag. Zij kunnen dan zonder afspraak een docent raadplegen met hun prakijkvraagstukken.