Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Nieuwe cursussen

18-04-2019

Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen van nieuwe cursussen dit najaar. Wordt vervolgd.

Installeren van laagspanningsinstallaties met NEN 4010

05-04-2019

De norm voor de meest voorkomende typen laagspanningsinstallaties is verschenen; de NEN 4010. Deze norm gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.

Bron: NNI

Nieuwe medewerker secretariaat

28-02-2019

Sinds december is Annemarie Meesters het nieuwe aanspreekpunt op het secretariaat van BVO. Voor vragen over de cursussen of aanmeldingen is zij bereikbaar op telefoonnummer 0341-433422 of per email info @ brandveiligheidopleidingen.nl

annemarie-website

Cursus Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute Aanduiding

27-02-2019

Op 28 maart vindt de 1-daagse cursus Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute Aanduiding plaats. Het doel van deze opleiding is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie. Na afloop wordt er een bewijs van deelname uitgereikt.

Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute aanduiding

Nieuwe CCV schema's per 1 april

12-02-2019

Afgelopen maanden zijn de nieuwe CCV schema's voor Leveren, Installeren en Onderhouden van Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van deze nieuwe schema's is 1 april 2019. Hierbij worden een aantal nieuwe normen gehanteerd. Dit betekent dat alle opleidingen die betrekken hebben op deze schema's, ook met de nieuwe normen worden afgenomen.

Examens

Examenbureau Installatietechniek heeft laten weten per 1 april 2019 de examens dan ook via de nieuwe norm af te nemen. Daarnaast is het mogelijk om tot 1 augustus 2019 volgens de oude norm examen te doen. Voor kandidaten die in een herexamen traject zitten, of nog midden in een e-learning traject zitten, is het mogelijk om tot die tijd nog volgens de oude norm een examen af te leggen.

Wijzigingen NEN-normen per cursus

Hierbij een overzicht van de benodigde nieuwe normen per cursus:

Cursusnormen oudnormen nieuw
Beheerder BMI/OAI NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015 NEN 2654-1 uitgave 2018
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
Installatiedeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
Onderhoudsdeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige OAI type ANEN 2575 uitgave 2012 deel 1, 2, 3, 4 en 5NEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Projecteringdeskundige OAI type BNEN 2575 uitgave 2012 deel 1, 2, 3, 4 en 5NEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Onderhoudsdeskundige OAINEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2675 uitgave 2005NPR 2675 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige NVgeengeen
Onderhoudsdeskundige NVgeengeen
UPD/PvE Opsteller BMI/OAInvtNEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2018
NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2018

Animatie Uitgangsdocument Brandbeveiliging van het CCV

31-01-2019

Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD) vormt de basis voor het ontwerp van effectieve brandbeveiliging. Het CCV laat in een eenvoudige animatie van slechts 2 minuten zien wat dit document inhoudt:

Versie 4.0 van het CCV-keurmerk Ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd

29-01-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft 15 januari 2019 versie 4.0 van de keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe versies is 15 april 2019, maar ze kunnen nu al voor certificatie worden gebruikt.

Een groeiend aantal van inmiddels 50 leveranciers en onderhoudsbedrijven gaat aan de slag met versie 4.0. Ze maken en onderhouden jaarlijks enkele duizenden ontruimingsalarminstallaties. Ontruimingsalarminstallaties zorgen ervoor dat bij een calamiteit de aanwezige personen zo snel mogelijk op de hoogte zijn, zodat zij zichzelf en anderen in veiligheid kunnen brengen. Een juist ontwerp, gedegen installatie en onderhoud van deze installaties zijn een must. Inschakeling van een gekwalificeerd bedrijf biedt de opdrachtgever zekerheid.

In versie 4.0 zijn tal van wijzigingen verwerkt die de keurmerken beter toepasbaar maken. Ze zijn gebaseerd op de jongste versies van de Nederlandse normen NEN 2575, NPR 2576 en NEN 2654-2. Werken volgens het keurmerk is verplicht. Bij het keurmerk Onderhoud OAI is de steekproeffrequentie daarop aangepast. Een overzicht van de aanpassingen is opgenomen in paragraaf 1.6 van versie 4.0.

Meer info: CCV

Forensisch brandonderzoek

28-11-2018

Naar aanleiding van een ongeval in een verzorgingstehuis is BVO ingeschakeld om het forensische brandonderzoek te doen. Tijdens dit ongeval is er een slachteroffer gevallen met brandwonden. Doel van het onderzoek was het opstellen van een onafhankelijke rapportage over de oorzaak, waaraan de oorzaak wel of niet te wijten is en hoe een dergelijk voorval voorkomen kan worden.

Het interne onderzoek bestond uit gesprekken met betrokkenen, het bezoek aan de locatie en de brandproeven op onze eigen locatie. Naar aanleiding hiervan is er een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen. Uiteindelijk hebben we kunnen concluderen dat het ongeval niet te wijten was aan menselijk of technisch falen, maar heeft plaatsgevonden door een samenloop van omstandigheden.

3x Installatiedeskundige BMI op 3 verschillende lokaties

26-10-2018

Dit najaar organiseren wij de cursus “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties” inclusief examen nog op 3 locaties:

De cursus wordt op de laatste lesmiddag afgesloten met het examen. Binnen 3 lesdagen bent u klaar met de cursus en het examen!

Week van de Brandwondenstichting

08-10-2018

Deze week is het de week van de Brandwondenstichting. U weet als geen ander, werkzaam in de branche, wat de gevolgen van brand kunnen zijn. Wij vragen op deze manier dan ook aandacht voor dit goede doel. Wordt donateur of geef aan de collectant deze week.

Meer informatie over dit doel kunt u vinden op www.brandwondenstichting.nl.