Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws

Wijzigingsbladen bij CCV-certificatieschema’s BMI en OAI gepubliceerd

22-11-2019

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft kleine wijzigingen aangebracht in de CCV-certificatieschema’s Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI). De wijzigingen staan in Wijzigingsbladen A1. Het CCV heeft de wijzigingen op 1 november gepubliceerd. De wijzigingen gaan per direct in.

De wijzigingen zijn verwerkt in de certificatieschema’s BMI 5.0+A1 en OAI 4.0+A1. Voor levering van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties is het onderwerp deellevering vereenvoudigd. Voor onderhoud is de initiële beoordeling van de onderhoudsdienst gelijkgetrokken met de periodieke beoordeling. Andere wijzigingen zijn van beperkte omvang.

De wijzigingen zijn het resultaat van verzoeken van gecertificeerde bedrijven en certificatie-instellingen.

Bron: Het CCV

Verplichting LED verlichting bij vluchtrouteaanduiding

25-10-2019

In het nieuws komen berichten voorbij dat er een verplichting voor het installeren van LED verlichting is, ter vervanging van TL-vluchtrouteaanduiding. Deze verplichting komt echter niet voort uit de normen, maar vanuit het Energieakkoord:

“Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen) om energiebesparende maatregelen te treffen - met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het gaat om de bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar verbruiken.”

Dat er winst valt te behalen door LED lampen in te zetten om het energie verbruik terug te dringen, daar hoeft niet over getwist te worden. Echter, dit geldt alleen voor vluchtroute aanduiding die constant brand, waar helemaal geen noodzakelijk voor is. Een voordeel is wel, dat bij het onderhoud minder tijd verloren gaat aan het vervangen van de TL-buisjes.

Opleiding Projecteringsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding

(Brand-)Veiligheid & Opleidingen verzorgt 13 november aanstaande, de opleiding “Projecterings­deskundige nood­verlichting en vluchtroute aanduiding”, waarin de cursist het hele verhaal leert. Na het succesvol afronden van de opleiding kan de cursist een projectering maken die kan worden onderbouwd vanuit de regelgeving. Maar een goed advies opstel­len aan de klant over de invulling van zijn zorgplicht, met een redenering die klinkt als een klok, hoort er wat ons betreft ook bij.

Lees meer over de opleiding »

Onderhoudsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding

Aanstaande 18 november start de eendaagse opleiding “Onderhoudsdeskundige noodverlichting en vluchtroute aanduiding”. Het doel van deze opleiding is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie.

Lees meer over de opleiding »

Cursussen Monteur Beveiligingsinstallaties theorie & praktijk

02-09-2019

Vanaf aanstaande oktober breiden wij ons opleidingsaanbod uit met de cursussen Monteur Beveiligingsinstallaties theorie & praktijk. Wat kun je verwachten?

  • Opleiden voor het vak
  • Actuele lesstof
  • Veel praktische oefenopgaven
  • 4 lesdagen per opleiding
  • Aansluitend examen
  • Direct uitslag
  • De kwaliteit die je van BVO gewend bent
  • Voor deze opleidingen geldt uiteraard onze herkansings-regeling

Voor meer informatie: MBV combi en verkort.

Medewerkers BVO op BHV cursus

16-08-2019

Ook de medewerkers van een opleidingsinstituut gaan af en toe op cursus. Om te zorgen dat onze cursisten in een veilige omgeving les krijgen, hebben alle medewerkers de BHV cursus gevolgd. Met dank aan Wim Schipper van BHV Nederland voor de leerzame maar vooral ook gezellige lesdag.

bhv

Assistentieregeling

15-05-2019

Om onze cursisten na het volgen van de cursus een extra helpende hand te bieden hebben wij de “assistentieregeling” bedacht. Voor degene die de cursus Projecterings­deskundige Brandmeld­installaties, Projecterings­deskundige Ontruimings­alarminstallaties, UPD-opsteller of PvE-Opsteller hebben gevolgd, organiseren wij ongeveer één keer per kwartaal een inloopdag. Zij kunnen dan zonder afspraak een docent raadplegen met hun prakijkvraagstukken.

Extra cursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties in Nieuw-Vennep

01-05-2019

Op 12, 19 en 26 juni a.s. vindt de 3-daagse cursus Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties plaats te Nieuw-Vennep. Deze cursus kan aan het eind van de laatste lesdag worden afgesloten met het examen afgenomen door het ExamenBureau Installatietechniek. Deze cursus wordt gegeven door onze docent Gerard Groenewoud. Aanmelden voor deze cursus kan via onze website

Installeren van laagspanningsinstallaties met NEN 4010

05-04-2019

De norm voor de meest voorkomende typen laagspanningsinstallaties is verschenen; de NEN 4010. Deze norm gaat over elektrische installaties voor laagspanning en geeft eisen die gericht zijn op de algemene Nederlandse installatiepraktijk.

Bron: NNI

Nieuwe medewerker secretariaat

28-02-2019

Sinds december is Annemarie Meesters het nieuwe aanspreekpunt op het secretariaat van BVO. Voor vragen over de cursussen of aanmeldingen is zij bereikbaar op telefoonnummer 0341-433422 of per email info @ brandveiligheidopleidingen.nl

annemarie-website

Cursus Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute Aanduiding

27-02-2019

Op 28 maart vindt de 1-daagse cursus Onderhoudsdeskundige Noodverlichting & Vluchtroute Aanduiding plaats. Het doel van deze opleiding is de deelnemers zo op te leiden dat zij de installatie voor noodverlichting en vluchtroute aanduiding zelfstandig kunnen onderhouden en de klant kunnen adviseren ten aanzien van noodzakelijke aanpassingen bij verbouw en renovatie. Na afloop wordt er een bewijs van deelname uitgereikt.

Onderhoudsdeskundige noodverlichting & vluchtroute aanduiding

Nieuwe CCV schema's per 1 april

12-02-2019

Afgelopen maanden zijn de nieuwe CCV schema's voor Leveren, Installeren en Onderhouden van Brandmeldinstallaties (BMI) en Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum van deze nieuwe schema's is 1 april 2019. Hierbij worden een aantal nieuwe normen gehanteerd. Dit betekent dat alle opleidingen die betrekken hebben op deze schema's, ook met de nieuwe normen worden afgenomen.

Examens

Examenbureau Installatietechniek heeft laten weten per 1 april 2019 de examens dan ook via de nieuwe norm af te nemen. Daarnaast is het mogelijk om tot 1 augustus 2019 volgens de oude norm examen te doen. Voor kandidaten die in een herexamen traject zitten, of nog midden in een e-learning traject zitten, is het mogelijk om tot die tijd nog volgens de oude norm een examen af te leggen.

Wijzigingen NEN-normen per cursus

Hierbij een overzicht van de benodigde nieuwe normen per cursus:

Cursusnormen oudnormen nieuw
Beheerder BMI/OAI NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015 NEN 2654-1 uitgave 2018
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
Installatiedeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
Onderhoudsdeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige BMINEN 2535 uitgave 2009 + C1NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 uitgave 2002 + 2015NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige OAI type ANEN 2575 uitgave 2012 deel 1, 2, 3, 4 en 5NEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Projecteringdeskundige OAI type BNEN 2575 uitgave 2012 deel 1, 2, 3, 4 en 5NEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2005NPR 2576 uitgave 2018
Onderhoudsdeskundige OAINEN 2654-2 uitgave 2004NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2675 uitgave 2005NPR 2675 uitgave 2018
Projecteringsdeskundige NVgeengeen
Onderhoudsdeskundige NVgeengeen
UPD/PvE Opsteller BMI/OAInvtNEN 2575 uitgave 2012/20_13/2018 deel 1, 2, 3 + A2, 4 en 5
NEN 2654-2 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2018
NEN 2535 uitgave 2017
NEN 2654-1 + C1 uitgave 2018
NPR 2576 uitgave 2018