Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuw normontwerp voor brandwerendheid staalconstructies

12-04-2011

De nieuwe norm NEN 7878 'Beproevingsmethoden om de bijdrage van passieve en reactieve bescherming aan de brandwerendheid van staalconstructies te bepalen' is gepubliceerd. Deze norm is van belang voor de verf- en coatingindustrie, de ontwerpers van staalconstructies en voor de Bouw- en woningtoezichten.

Achtergrond:

Vanwege de overgang naar de Eurocodes heeft NEN op 31 maart 2010 NEN 6072 'Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Staalconstructies' ingetrokken. Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt deze ingetrokken norm NEN 6072 ook niet meer aangewezen in de bouwregelgeving. Inmiddels komen achtereenvolgens de Europese normen uit de NEN-EN 13381-serie beschikbaar. Die Europese normen gelden ook voor Nederland. In NEN 7878 zijn de relevante passages uit bijlage A en B van NEN 6072 bijeengebracht. Samen met voortschrijdend inzicht over de wijze van beproeven en beoordelen van beschermingssystemen in het algemeen, en reactieve bekledingen in het bijzonder.

Vanaf de publicatiedatum van de definitieve versie van NEN 7878 tot 31 december 2012 kan men zowel NEN 7878 als NEN-EN 13381-8 toepassen. De eisen die NEN-EN 13381-8 stelt aan het beproeven van reactieve bekleding zijn zwaarder dan de eisen in NEN 7878. De geldigheidsperiode van NEN 7878, wat betreft de beproeving van reactieve bekleding, eindigt echter op 31 december 2012. Vanaf dat moment geldt voor de beproeving van reactieve bekleding alleen nog de Europese norm NEN EN 13381-8 ‘Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen’.

Commentaar indienen:

Commentaar op dit normontwerp kan tot 15 juni 2011 worden ingediend via www.norm­ontwerpen.nen.nl

Bron: NEN Bouwmail