Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Nieuw Bouwbesluit treedt naar verwachting op 1 januari 2012 in werking

13-01-2011

Het werk aan het nieuwe Bouwbesluit is ver gevorderd maar nog niet af. Het nadert zijn eindfase voor het de formele procedure in gaat. Al verwerkt zijn de reacties van het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB) en de Klankbordgroep Gebruiksbesluit, waarin vertegenwoordigers zitten van de bouwpraktijk. Momenteel wordt het advies verwerkt van de Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften, evenals de resultaten uit de diverse praktijktesten over de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de voorschriften uit het nieuwe Bouwbesluit. Deze resultaten zijn begin november 2010 binnengekomen. Begin 2011 vindt een laatste redactieslag plaats en zal het besluit aan de Ministerraad en vervolgens naar verwachting aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Daarna gaat het naar de Raad van State. De minister streeft naar een invoeringstermijn van zes maanden. Dit betekent dat het nieuwe Bouwbesluit naar verwachting op 1 januari 2012 in werking zal treden.

De implementatie van het nieuwe Bouwbesluit zal worden begeleid door een uitgebreid voorlichtingstraject. Er wordt onder meer een praktijkhandboek ontwikkeld voor opleidingen. Dat handboek zal gratis via internet beschikbaar komen. Verder komen er train-the-trainer-opleidingen en infobladen over diverse onderwerpen en zullen diverse ICT-tools worden geactualiseerd. Op www.rijksoverheid.nl zult u alle beschikbare informatie kunnen bekijken en gebruiken.

Meer informatie over het nieuwe Bouwbesluit is te vinden in de brief van de minister voor WWI aan de Tweede Kamer van 4 mei 2010 en het daaraan ten grondslag liggende OPB-advies nr. 21 (zie www.rijksoverheid.nl/bouwregels, onder nieuws). Op www.rijksoverheid.nl en in deze nieuwsbrief zal de komende tijd regelmatig aandacht worden besteed aan het nieuwe Bouwbesluit. Via www.rijksoverheid.nl/bouwregels kunt u zich op deze nieuwsbrief abonneren.