Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
Monteur beveiligingssystemen (MBV)

Monteur beveiligingssystemen (MBV)

Vooral het zoeken naar storingen en het oplossen daarvan is een belangrijke taak van de monteur beveiligingssystemen (MBV). Hier wordt dan ook tijdens de opleiding veel aandacht aan besteed. De oorzaken van storingen zijn divers en de oplossingen verschillen daardoor ook. De monteur beveiligingssystemen vervullen een belangrijke taak en het is daarom van groot belang dat deze installaties optimaal functioneren. Tijdens deze opleiding wordt aan de deelnemers dan ook alle relevante kennis bijgebracht die nodig is om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te repareren en te vervangen.

Sinds afgelopen oktober 2019 heeft (Brand-)Veiligheid & Opleiding het opleidingsaanbod uitgebreid met de opleiding Monteur beveiligingssystemen (MBV). Wat kan je verwachten van deze opleiding?

  • Opleiden voor het vak
  • Actuele lesstof
  • Veel praktische oefenopgaven
  • Aansluitend examen
  • Direct uitslag
  • De kwaliteit die je bij BVO gewend bent
  • Voor deze opleidingen geldt uiteraard onze herkansings-regeling

Er zijn momenteel 2 variaties van de opleiding beschikbaar.

Opleiding monteur beveiligingssystemen (MBV) Verkort

Ben je al aan het werk als monteur beveiligingssystemen, dan kan de verkorte opleiding theorie al voldoende zijn voor het behalen van het diploma. Wanneer het theorie examen succesvol wordt afgerond, kan in combinatie met een vrijstellingsverklaring het diploma behaald worden.

Opleiding monteur beveiligingssystemen (MBV) Combi

Deze opleiding Monteur beveiligingssystemen is een volledige opleiding voor wat betreft de theorie als voor de praktijk. In 6 dagen wordt je klaar gestoomd voor het examen om het volledige diploma te behalen. Tijdens elke lesdag worden zowel theorie als praktijk onderdelen behandeld.