Loading...

Na aanleiding van de landelijke versoepeling zullen opleidingen deels online, deels klassikaal uitgevoerd worden. We hebben daarvoor een Corona protocol opgesteld om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

 • Brochure Heeft u een vraag?
 • VMBO
 • Aanmelden nieuwsbrief Subsidie mogelijkheden Cursuskalender
Montage Expert Brandveilige Doorvoeringen

Montage Expert Brandveilige Doorvoeringen

Het Bouwbesluit geeft aanwijzingen voor het brandveilig maken en houden van gebouwen. Voor doorvoeringen door brandwerende scheidingen wordt - als enige onderwerp in het Bouwbesluit - specifiek aangegeven dat na het aanbrengen of wijzigen van een doorvoering gecontroleerd moet worden of de brandwerendheid voldoet. Dit geeft al aan hoe belangrijk het is na het aanbrengen van kabels of leidingen door een bestaande doorvoering deze op een goede manier te herstellen.

Het doel van de opleiding Montage Expert Brandveilige Doorvoeringen is de theoretische basis leggen voor het brandveilig afwerken van doorvoeringen. De cursus is dan ook enerzijds be­doeld voor uitvoerders, adviseurs en monteurs van brandveilige doorvoeringen en anderzijds voor installatiedeskundigen en projecteringsdeskundigen van (erkende) branddetectiebedrijven/ontruimingsalarmbedrijven. Diegene die daadwerkelijk doorvoeringen gaat aanleggen en/of repareren dient na deze opleiding nog specifieke praktijktrainingen te volgen bij de leveranciers van brandveilige materialen.

Inhoud opleiding

Naast de relevante wet- en regelgeving wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Brandveiligheidsvisie en risicodenken
 • Brandtheorie, brandveiligheid en WBDBO
 • Gedrag van personen bij brand
 • Certificering van bouwproducten
 • Bouwtechnische eisen
 • Bouwkundige tekeningen lezen
 • Brandclassificatie
 • Doorvoeren, ventilatiekanalen, leidingisolatie en dilatatie

Vooropleiding

Voor deelname aan de cursus geldt als formele toelatingseis het bezit van een VMBO opleiding.

Doelgroep

(Brand-)veiligheid en Opleidingen verzorgt deze opleiding samen met Opleidingscentrum Brandveiligheid voor:

 • Uitvoerders, adviseurs en monteurs van brandveilige doorvoeringen;
 • Installatiedeskundigen en projecteringsdeskundigen van (erkende) branddetectie­bedrij­ven / ontruimingsalarmbedrijven.

Deze opleiding wordt verzorgt in samenwerking met OCB

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een MC-toets en bij een positief resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

Voor diegenen voor wie dat van belang is kan examen gedaan worden bij 'MEB-register'. Bij een voldoende resultaat wordt die persoon dan opgenomen in het 'Register Montage Expert Brandveiligheid'. Het examen is niet bij de opleiding bij inbegrepen.