Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Maatregelen n.a.v. regeringsbeleid Coronavirus (update 2)

17-03-2020

Op 16 maart j.l. heeft de premier het regeringsbeleid inzake de manier waarop we in Nederland denken op de beste wijze in te spelen op het inperken van de effecten van het Coronavirus. Kort samengevat betekent het: kwetsbare personen en vitale beroepen moeten maximaal beschermd worden. Vervolgens moet feitelijk ieder ander de ziekte krijgen en vervolgens beter worden zodat er een volks-immuniteit ontstaat waardoor de hiervoor genoemde groepen automatisch ‘beschermd zijn’.

De in onze vorige informatiebulletin aangegeven werkwijze sluit hier volledig op aan. De activiteiten gaan - in Nederland - zo goed mogelijk door om de gevolgen van deze crisis te beperken met inachtneming van de door de regering (nog nader) af te kondigen maatregelen. Hierbij moeten we er samen voor zorgen dat de toestroom van ernstig zieken de capaciteit van de zorg niet overschrijdt. Hierbij spelen een aantal overwegingen een rol, te weten:

  • De cursussen die niet of moeilijk zijn te verplaatsen gaan gewoon door. BVO beschikt over voldoende leslokalen/kantinefaciliteiten en docenten om te kunnen werken met kleine groepen zodat de afstand tussen de cursisten voldoet aan de 1,5m die wordt gesteld. Vervolgens nemen we strenge maatregelen bij de koffiepauzes en de lunch. Minder gezellig maar het zij zo;
  • Cursisten die zich er niet veilig bij voelen om te komen laten we geheel vrij in deze keuze. We hebben al de ‘Open begeleidingsdag’ waarop een lesdag kan worden ingehaald en daarenboven gaan we kijken of we de video-opnames die we maken kunnen uploaden naar de betreffende cursisten;
  • Voor de bedrijven die een in company training hebben afgesproken dan wel dat nog willen doen ligt de beslissing van het al of niet doorgaan van de training bij hen zelf. Indien ze de zelfde hygiëne maatregelen nemen en de zelfde opstellingsmogelijkheden kunnen garanderen (zie foto’s) is er onzerzijds geen probleem. Meestal zal dat niet lukken. Als alternatief bieden wij aan om de in company training alsnog bij ons op de lokatie uit te voeren zonder dat dat financiële gevolgen heeft. Wij zijn - vooralsnog - goed in staat om binnen het regeringsbeleid te functioneren.

De reeds genomen maatregelen om besmetting te voorkomen blijven gehandhaafd. Zodra er van regeringswege weer verdergaande maatregelen worden getroffen zullen we daar op inspelen.

Vanzelfsprekend blijven wij uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid hierin en kunnen we zo een bijdrage leveren aan het beperken van de gevolgen van deze pandemie.