Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Invoering Bouwbesluit 2012

21-12-2011

De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland heeft er bij minister Spies op aange­drongen om de onzekerheid die er bestaat over de invoeringsdatum van het Bouwbesluit 2012 zo spoedig mogelijk weg te nemen. Op 20 december jIl. zou er ‘Algemeen Overleg’ plaatsvinden van de minister met betreffende Kamerleden. Dit is echter uitgesteld tot 18 januari. De consequentie is dat het Veegbesluit niet zal worden gepubliceerd voor 1 januari 2012.

Bron: Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland