Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Interpretatie stroomdiagram voor de keuze van het type ontruimingsalarminstallatie

13-12-2017

Er is bij ons een gezonde discussie over de interpretatie van het stroomdiagram voor de keuze van het type ontruimingsalarminstallatie. Kun jij eventueel met voorbeelden aangeven hoe de onderstaande keuzeblok (met name vetgedrukte) gelezen moet worden?

Betreft het een gebruiksfunctie met:

  • Meerdere verblijfruimten waarin zich > 1.000 personen kunnen bevinden of
  • Eén verblijfsruimte waarin zich > 2.000 personen zich kunnen bevinden.

In onze situatie is er een school < 10.000m2 met meer 1.000 personen, verdeeld over meerdere ruimten. Mijn keus: type A

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

In elke ruimte bevinden zich dus meer dan 1.000 personen. Conclusie op de vraag is ‘nee’. We gaan dan in het stroomdiagram (NEN 2575-1:2012 pagina 19 - figuur 5) naar het vierkant met de vraag over het aantal personen. Er zijn dus geen meerdere verblijfsruimten met meer dan 1.000 personen. Er is ook niet één ruimte met meer dan 2.000 personen, dus pas type B toe.