Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Het ontwerp van de NEN1413 is gepubliceerd

19-07-2011

Het NNI vraagt alle belanghebbenden om commentaar op te leveren op deze ontwerpnorm. Naast een weergave van veiligheidsvoorzieningen beschrijft NEN 1413 ook eisen voor de inrichting en het ontwerp van tekeningen en schema’s voor:

  • de aanvraag van de vergunningen (bouwvergunning en gebruiksvergunning) binnen de omgevingsvergunning;
  • technische installaties;
  • brandveiligheidinstallaties.

Momenteel wordt in het bouwbesluit nog naar NEN 1414 verwezen. In de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur zal worden verwezen naar NEN 1413.

Commentaar leveren

Het inzien van het normontwerp en het leveren van commentaar kunt u tot 19 september 2011 doen via www.normontwerpen.nen.nl. Na registratie (e-mailadres, naam en organisatie) kunt u op eenvoudige wijze het normontwerp NEN 1413 inzien en commentaar leveren. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Ingediende commentaren en suggesties worden door de werkgroep die ressorteert onder de commissie ‘Grafische symbolen’ beoordeeld. Na beoordeling wordt aan de kritiekgevers teruggekoppeld wat er met het commentaar is gedaan. De verwachting is dat de definitieve versie van de norm medio oktober 2011 wordt gepubliceerd.

Bron: NEN Arbomail