Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties

23-08-2017

Het CCV heeft een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Aanleiding is het onderzoeksrapport 'Inspectiecertificering in de zorg' van ActiZ en VGN. Het doel van het meldpunt is knelpunten registreren en – in samenwerking onderhoudsbedrijven en inspecteurs – zoeken naar oplossingen. Begin 2018 koppelt het CCV de analyse van de ontvangen meldingen terug.

Er wordt op geattendeerd dat de meldingen alleen geregistreerd worden en het CCV niet kan bemiddelen bij oplossingen en geen uitspraak doet over ingediende kwesties. Het meldpunt is te vinden op Meldpunt kwesties BMI.

Bron: Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties