Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Het Bouwbesluit 2012

01-07-2011

Op 1 januari 2012 treedt het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking. Bouwtechnische eisen worden hierdoor leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger. Het nieuwe Bouwbesluit bevat voorschriften die tot nu toe zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit, de gemeentelijke bouwverordeningen en het Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels. Ook worden in het nieuwe besluit Europese voorschriften en aan de Tweede Kamer gedane toezeggingen meegenomen.

De tekst van het nieuwe Bouwbesluit 2012 wordt naar verwachting medio augustus 2011 in het Staatsblad gepubliceerd.

Bron: www.rijksoverheid.nl