Loading...
  • Brochure
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
Herkansings-regeling

Herkansings-regeling

Voor onze cursisten die het klassikale onderwijs of de zelfstudie met digitale begeleiding inclusief examentraining hebben gevolgd, hebben wij een herkansingsregeling.

Mocht de cursist een deel van het examen niet gehaald hebben, dan gaan wij de cursist begeleiden naar het volgende examen. De mogelijkheden hiervoor zijn:

  • volgen van lesdagen (mits de cursus niet vol is) of,
  • volgen van de herexamentraining of,
  • digitale huiswerkbegeleiding

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de ‘Herkansings-regeling’ gelden de volgende basis voorwaarden:

  • De cursist heeft de vereiste basisopleiding, zoals vermeld in de brochure, hetgeen blijkt uit een kopie diploma(s),
  • De cursist moet hebben deelgenomen aan alle lessen van de cursus, hetgeen blijkt uit de presentielijst,
  • De cursist heeft aan de docent laten zien dat hij/zij ervoor heeft gewerkt,
  • De cursist heeft minstens één van de deelcertificaten gehaald,
  • De garantie geldt voor de periode van 1 jaar vanaf het 1e examen.

Kosten

Per lesdag of digitale begeleiding wordt een onkostenvergoeding van € 50,– excl. BTW berekend. Vanaf 1 januari 2022 zal de vergoeding € 75,- excl. BTW bedragen.

Werkwijze

Neem contact op met ons secretariaat om gebruik te maken van de herkansingsregeling. Er wordt dan in overleg een plan opgesteld, waarin bekeken wordt welke lesvorm en welke lesdag het beste past om naar het examen toe te werken.

Opleidingen

De volgende opleidingen vallen onder de herkansings-regeling: