Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Onder welke voorwaarden mag je een UPS gebruiken als centrale noodverlichtingsvoorziening?

18-12-2019

Onder welke voorwaarden mag je een UPS gebruiken als centrale noodverlichtingsvoorziening? In dit geval is de UPS van een telecomruimte voorgeschreven als noodsysteem voor de noodverlichting. Het belangrijkste lijkt mij dat je kan waarborgen dat dat de UPS voldoende capaciteit heet om minimaal 1 uur lang te voldoen, echter kan ik mij voorstellen dat het verschilt hoeveel de servers gebruiken en hoeveel er extra op aangesloten kan worden.

(Brand)Veiligheid & Opleidingen

Hele leuke vraag. Ja een UPS mag zonder meer gebruikt worden voor de NV. Waar het dan natuurlijk om gaat is het voldoen aan de prestatie-eisen, te weten:

  • Binnen 15 seconden; is helemaal goed
  • Gedurende 60 minuten; onderzoekspunt
  • Zichtbaarheidseisen; moet kunnen indien die 60 minuten is geregeld

Dus feitelijk geef je zelf al het studiepunt weer: De ‘voorziening van elektriciteit valt uit’ dus de computers gaan ook door op de UPS, is er dan gedurende één uur voldoende capaciteit om èn de computers èn de NV èn de vluchtroute aanduidingen te laten functioneren. Zo ja dan is het oké