Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Evacuatie met liften bij hoogbouw

12-04-2011

De Europese norm voor brandweerliften NEN-EN 81-72:2003 staat evacuatie met liften nog niet toe. NEN, die het secretariaat voor het Nationaal Convenant Hoogbouw voert, is bezig met het opstellen van NTA 4614-2. In deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) wordt een rekenmethode aangeboden om de evacuatiesnelheid van een hoogbouwproject uit te rekenen. Dat kan ook met liften.

Bij hoogbouw moet de hoogte een belangrijke rol spelen in het ontruimingsconcept. Wereldwijd is daarom de afgelopen jaren het aantal onderzoeken naar het toepassen van liften voor evacuatie bij hoogbouw toegenomen. Onder andere de ramp met het WTC in New York in 2001 heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. Eén van de belangrijkste conclusies naar aanleiding van onderzoek was dat door inzet van de liften in WTC2 procentueel meer mensen (en sneller) zijn gered, ondanks het feit dat WTC2 eerder instortte dan WTC1. Het Nationaal Convenant Hoogbouw heeft daarom opdracht gegeven onderzoek te doen wat het gebruik van liften voor evacuatiedoeleinden van hoogbouwprojecten voor de Nederlandse situatie betekent.

Evacueren met liften:

Er zijn drie zwaarwegende argumenten om bij evacuatie van hoogbouwprojecten liften in te zetten:

  • inzetten van liften maakt het evacueren van verminderd mobiele personen makkelijker;
  • bekendheid met de evacuatieroute versnelt het evacuatieproces;
  • de verplaatsingstijd benodigd om de evacuatie uit te voeren kan (aanzienlijk) worden verkort.

NEN, die het secretariaat voor het Nationaal Convenant Hoogbouw voert, is dan ook bezig met het opstellen van NTA 4614-2. In deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) wordt een rekenmethode aangeboden om de evacuatiesnelheid van een hoogbouwproject uit te rekenen. Ook worden hierin lifttechnische, bouwkundige en installatietechnische eisen gesteld waaraan het gebouw moet voldoen om de rekenmethode toe te kunnen passen. Het achtergrondrapport van deze NTA komt binnenkort beschikbaar.

Bron: NEN Bouwmail