Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis waarbij je veel moeite hebt met lezen en/of spellen. Het woord dyslexie betekent ‘niet kunnen lezen’. Mensen met dyslexie vinden het lastig om de juiste letters met de juiste klanken te koppelen. Zo kunnen woorden die veel op elkaar lijken (bijv. dorp en drop) erg lastig zijn om uit elkaar te houden. Ze draaien dan vaak de volgorde van klanken om.

Bij dyslexie gaat het dus om een stoornis op het gebied van technisch lezen (het koppelen van letters en klanken) en niet begrijpend lezen. Het heeft echter wel invloed op het vermogen van begrijpend lezen. Als je namelijk te veel aandacht en energie moet gebruiken om woorden en volledige zinnen te lezen, dan gaat dat ten koste van het snappen van wát je leest.

Dyslexie staat los van hoe slim je bent; ook hele slimme mensen kunnen last hebben van dyslexie. Zelfs een van de meest bekende genieën, Albert Einstein, had er last van. De lees- en/of spellingsproblemen die bij dyslexie horen, worden niet veroorzaakt door een algemeen leerprobleem of door gebrekkig onderwijs. Dyslexie is een erfelijk probleem waar je helaas niet vanaf komt.

Een verklaring die aangeeft dat je gediagnosticeerd bent met dyslexie, wordt een dyslexieverklaring genoemd. Stichting Dyslexie Nederland omschrijft het als volgt: ‘Een dyslexieverklaring is een verkorte weergave van het verslag van het psychodiagnostisch onderzoek waaruit blijkt dat bij een leerling/student dyslexie is vastgesteld.’ En zo’n verklaring kan handig zijn voor je omgeving als leerling/student zijnde. Het toont aan welke belemmeringen je kan ondervinden bij het volgen van onderwijs. Ook geeft een dyslexieverklaring aan welke behandeling, begeleiding en/of compensaties noodzakelijk of gewenst zijn.

Mocht je een dyslexieverklaring willen aanvragen, dan kan dat bij verschillende instanties. Het is vooraf goed om te weten dat een verklaring alleen afgegeven kan worden door een specialist die gekwalificeerd is voor het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en kennis heeft van leerstoornissen.

Je hebt recht op een dyslexieverklaring als kan worden aangetoond dat je een achterstand hebt in de lees- en/of spellingvaardigheid in vergelijking met anderen. Mocht dit eenmaal zijn aangetoond, dan is de verklaring voor onbepaalde tijd geldig.

Gebruikte bronnen: