Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
De helpende hand naar vakbekwaamheid

De helpende hand naar vakbekwaamheid

(Brand-) Veiligheid & Opleidingen (BVO) is adviseur en opleider op het gebied van brandveiligheid en arbeids­veiligheid. Het motto van onze directeur: “kennis delen is macht’, geeft aan hoe wij te werk gaan. Opleiden is bij ons KENNIS DELEN! De hele organisatie is doordrenkt van passie voor het vak ‘opleiden’. Onze betrokkenheid zorgt er dan ook voor dat onze cursisten een zo groot mogelijke kans hebben om -in één keer- te slagen.

Ook vinden wij dat een goed vakman/vakvrouw, ongeacht of hij/zij goed kan leren of lezen, ook ‘recht heeft’ op een diploma. Met speciale lesprogramma’s helpen we cursisten met laaggeletterdheid, dyslexie of andere taal- en leerproblemen. Eventueel vragen we een verklaring aan voor extra tijd bij het examen.

En we gaan nog een stap verder. Voor cursisten die toch voor één van de onder­delen zakken, hebben wij de Herkansings-regeling en begeleiden we ze naar het volgende examen!

Het behalen van het diploma is uiteraard belangrijk, maar je vak verstaan des te meer. Waar (Brand-)Veiligheid & Opleidingen nog meer nadruk op wil leggen is dat wij je het vak gaan leren! Kijk, daarom roepen we:

“De helpende hand naar vakbekwaamheid”