Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief
Cursus Monteur beveiligingsinstallaties (MBV)

Cursus Monteur beveiligingsinstallaties (MBV)

Vooral het zoeken naar storingen en het oplossen daarvan is een belangrijke taak van de monteur beveiligingsinstallaties (MBV). Hier wordt dan ook tijdens de cursus veel aandacht aan besteed. De oorzaken van storingen zijn divers en de oplossingen verschillen daardoor ook. De monteur beveiligingsinstallaties vervult een belangrijke taak en het is daarom van groot belang dat deze installaties optimaal functioneren. Tijdens deze cursus wordt aan de deelnemers dan ook alle relevante kennis bijgebracht die nodig is om deze installaties zo goed mogelijk te installeren, te onderhouden, te repareren en te vervangen.

Sinds afgelopen oktober 2019 heeft (Brand-)Veiligheid & Opleiding het opleidingsaanbod uitgebreid met de cursus Monteur beveiligingsinstallaties (MBV). Wat kan je verwachten van deze opleiding?

  • Opleiden voor het vak
  • Actuele lesstof
  • Veel praktische oefenopgaven
  • Aansluitend examen
  • Direct uitslag
  • De kwaliteit die je bij BVO gewend bent
  • Voor deze opleidingen geldt uiteraard onze herkansings-regeling

Er zijn momenteel 2 variaties van de cursus beschikbaar.

Cursus monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Verkort

Ben je al aan het werk als monteur beveiligingsinstallaties, dan kan de verkorte opleiding theorie al voldoende zijn voor het behalen van het diploma. Wanneer het theorie examen succesvol wordt afgerond, kan in combinatie met een vrijstellingsverklaring het diploma behaald worden.

Cursus monteur Beveiligingsinstallaties (MBV) Combi

Deze opleiding Monteur beveiligingsinstallaties is een volledige opleiding voor wat betreft de theorie als voor de praktijk. In 6 dagen wordt je klaar gestoomd voor het examen om het volledige diploma te behalen. Tijdens elke lesdag worden zowel theorie als praktijk onderdelen behandeld.