Loading...

Lees hier ons Corona protocol om de veiligheid van cursist en docent te waarborgen.

  • Wilt u weten of BVO iets voor u kan betekenen? Gratis kennismakingsgesprek
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Consultancy

Naast opleidingen bieden wij ook een adviesdienst aan. Wanneer je te maken hebt met een vraagstuk op het gebied van arbeidsomstandigheden-, veiligheids- of brandpreventiebeleid, kan het voorkomen dat je specifieke expertise zoekt.

BVO geeft antwoord op elke veiligheidskundige vraag uit de markt. Dat loopt van ‘is het gebouw veilig?’ tot het ontwerp van een calamiteitenplan of ontruimingsregeling of kunnen jullie onze mensen trainen in veilig werken.

Een van onze cases die bij onlangs hebben afgerond bij een farmaceutisch bedrijf

Zij vroegen advies inzake de brand- en explosieveiligheid in een ruimte waar grondstoffen voor de farmacie wordt gemaakt op basis van een in hoge concentratie ethanol opgelost product. Bij het behandelen kunnen hoge concentraties brandbaar en explosief ethanol in damp vorm vrijkomen.

Het vraagstuk was welke bouwkundige en installatie technische voorzieningen moeten moeten worden getroffen om van meerdere samen te voegen ruimten één ruimte te maken die aan de veiligheidseisen van een explosie en brandvrije ruimte voldoet bij geopende procesinstallatie.

De oplossing die wij in overleg hebben bedacht, is het ventilatievoud opvoeren tot 18.000 m3 per uur om de concentratie ethanol damp onder 10% LEL te brengen. Dit voor de opening van het procesvat. Waarborgen dat nooit meer dan één procesvat gelijktijdig geopend is. Tevens hebben wij geadviseerd inzake de plaatsing van vluchtroute aanduiding en de plaatsing van blusmiddelen.

Andere gebieden waarop wij advies uitbrengen zijn:

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie
  • toetsen van de RI&E
  • maken Plan van Aanpak
  • ontwikkelen en geven van voorlichting en onderricht
  • bedrijfsnoodplan
  • contingency-planning
  • detacheren van veiligheidskundigen
  • ontruimingsplan

Onze visie is het combineren van de proceskennis van de klant met onze veiligheidskundige kennis tot een werkbare oplossing van een probleem, dat voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.

Eén van onze adviseurs komt graag bij je langs voor het definiëren van het vraagstuk in een passende offerte.