Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Certificatie van bestaande brandmeldinstallaties

29-03-2011

Deze publicatie beschrijft hoe je als gebruiker van een gebouw met daarin een ongecertificeerde brandmeldinstallatie volgens een aantal logische stappen een certificaat voor de brandmeldinstallatie kunt regelen. Voor certificatie-instellingen, branddetectiebedrijven en inspectie-instellingen wordt vervolgens aangegeven welke voorwaarden er gelden voor het certificeren van bestaande brandmeldinstallaties (BMI’s).

Probleemstelling

Op 1 november 2008 is het Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerken (het Gebruiksbesluit) van kracht geworden. Het Gebruiksbesluit schrijft in bepaalde gevallen voor dat brandmeldinstallaties een certificaat moeten hebben. De brandweer en de gemeente zien hier op toe en vragen bedrijven naar een certificaat voor de brandmeldinstallatie in een gebouw. Helaas beschikt niet iedere gebruiker van een pand over het vereiste certificaat dat bovendien maximaal één jaar oud mag zijn. Dit kan komen doordat er nooit een certificaat verstrekt is, of het destijds afgegeven certificaat is verlopen. Maar het kan ook onduidelijk zijn of de brandmeldinstallatie aan de eisen voldoet.

Beschrijving

De publicatie bestaat uit twee delen:

Deel 1 is speciaal voor de gebruiker van een gebouw. In deel 1 wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om tot (hernieuwde) certificatie van de brandmeldinstallatie te komen, welke partij(en) daarvoor benaderd kan (kunnen) worden, en welke afwegingen kunnen leiden tot die keuze. Hiervoor is ook een stroomschema opgenomen.

Deel 2 is bedoeld voor certificatie-instellingen, branddetectiebedrijven en inspectie-instellingen. Dit deel bevat de voorwaarden (termijnen, procedures, technische eisen) voor certificatie van bestaande brandmeldinstallaties.

De twee delen moeten in samenhang met elkaar worden gelezen.

Toepassing

De publicatie ‘Certificatie bestaande brandmeldinstallaties’ is speciaal geschreven voor bedrijven en instellingen met een brandmeldinstallatie die zich afvragen wat ze moeten doen als zij geen certificaat hebben, maar er wel een nodig hebben. Daarnaast is de publicatie geschreven voor branddetectiebedrijven, certificatie-instellingen en inspectie-instellingen.

Bron: CCV e-nieuws