Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Brandveiligheid van zorginstellingen

11-01-2012

VROM-Inspectie heeft een onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van zorginstellingen. Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de VROM-Inspectie in samenwerking met de Arbeidsinspectie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Portefeuille Wonen, Wijken en Integratie (BZK/WWI, voorheen VROM/WWI). Het doel van het onderzoek is als volgt geformuleerd:

“Inzicht bieden in het huidige brandveiligheidsniveau van de zorginstellingen.”

De VROM-Inspectie heeft het rapport aangeboden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De betrokken departementen bereiden thans een reactie voor. Het streven is de Kamer deze kabinetsreactie zo spoedig mogelijk na het reces te doen toekomen.

Het rapport kunt u downloaden via onze site.