Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Bouwbesluit door ministerraad

05-05-2011

Afgelopen vrijdag is de concepttekst van het Bouwbesluit 2012 door de ministerraad goedgekeurd. De volgende halte is nu de tweede kamer. Als de verdere procedure volgens plan verloopt, zal het bouwbesluit naar verwachting op 1 januari 2012 in werking treden. Zodra de tekst van het nieuwe bouwbesluit beschikbaar is wordt deze gepubliceerd op de website.

Dit zijn een aantal wijzigingen die naar verwachting worden doorgevoerd:

  • Het aantal gevallen waarin een brandmeldinstallatie moet doormelden naar de brandweer is fors teruggebracht.
  • De ‘bezettingsgraadklassen’ (beschikbare oppervlakte per persoon) vervallen.
  • De voorschriften voor de afscheiding van een vloer, trap en hellingbaan zijn samengevoegd in één afdeling en op elkaar afgestemd.
  • Bij nieuwbouw vervalt de ‘B-trap’.
  • ...en meer!

Een compleet overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.

De concepttekst van het Bouwbesluit 2012 zoals deze naar de tweede kamer is gestuurd is beschikbaar. Dit zijn de teksten INCLUSIEF de aansturings-tabellen. Lees verder.

Bron: Sdu