Loading...
  • Heeft u een vraag? Aanmelden nieuwsbrief

Opleiding Beheerder Brandmeldinstallaties

Sinds 1 januari jl. is de opleiding Beheerder brandmeldinstallaties (BMI) vervangen door de . Inhoudelijk bevat deze cursus alle onderdelen van z'n voorloper, met als aanvulling het onderdeel Ontruimingsalarminstallaties (OAI). Deze opleiding werd in het verleden ook wel opgeleid persoon (OP) genoemd.

Vanuit het Bouwbesluit wordt bepaald dat een door de overheid geëiste brand­meldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie onderhouden moet worden volgens de NEN 2654 deel 1 en deel 2. Deze normen bepalen da­t de beheerder moet beschikken over de noodzakelijk vakbekwaamheid in het beheer van die installatie(s).

Beheerder Brandmeldinstallatie & Ontruimingsalarminstallatie

De opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie, kortweg beheerder BMI/OAI, leidt op voor die noodzakelijke vakbe­kwaamheid. Na het behalen van het diploma Beheerder BMI/O­AI bij (Brand-)Veiligheid & Opleidingen zijn de cursisten bevoegd om de brandmeld- en ontruimingsinstallatie zelfstandig te beheren met behulp van het logboek. De bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud worden volgens de richtlijnen van NEN 2654 deel 1 en NEN 2654 deel 2 uitgevoerd.

De opleiding Beheerder BMI/OAI is bedoeld voor (onderhouds-)medewerkers van bedrijven en instellingen die belast zijn met het beheren van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Deze opleiding kan ook worden gevolgd door onderhoudsdeskundigen die de controletaken van de beheerder bij de klant uitvoeren. Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding Beheerder BMI/OAI worden naast de grondbeginselen van brand en brandveiligheid de volgende onderwerpen behandeld:

  • wettelijke kader rondom de BMI/OAI
  • normering rondom de BMI/OAI
  • begrippen en termen, de ‘vaktaal’
  • invullen van het logboek
  • opbouw van de installaties
  • taken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden van een beheerder
  • projectopdracht met de eigen installatie(s)
  • examentraining

Als huiswerkopdracht, tussen de twee lesdagen, dient aan de hand van een vragenlijst de eigen installatie beschrijven te worden. Dit rapport wordt tijdens de 2e lesdag gepresenteerd en beoordeeld. Zodoende gaat u naar huis met een volledig beoordeelde beschrijving van uw installatie.

Doelgroep

De opleiding beheerder brandmeldinstallaties & ontruimingsalarminstallaties is bedoeld voor (onderhouds-)medewerkers van bedrijven en instellingen die belast zijn met het beheren van de brandmeldinstallaties en/of de ontruimingsalarminstallatie. Deze opleiding kan ook worden gevolgd door onderhoudsdeskundigen die de controletaken van de beheerder bij de klant uitvoeren. Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist.

Examen

De opleiding wordt afgesloten met een examen en indien geslaagd, een diploma van ExamenBureau Installatietechniek. Het examen bestaat uit 2 delen: naast de afsluiting met een meerkeuzeexamen zal de cursist ook een huiswerkopdracht (projectopdracht) tussen de 2 lesdagen moeten maken, en deze presenteren op de laatste lesdag. Als beide gehaald zijn, zal de cursist het diploma (in de meeste gevallen) direct mee naar huis kunnen nemen.

In-company

Naast onze opleidingslocatie in Harderwijk is het ook mogelijk de gehele cursus beheerder brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties in-company te volgen. Dit is inclusief het examen via ExamenBureau Installatietechniek.